Bibliografia

Projekt: Polska rozpoczął projekt HejtStop skupiony na usuwaniu mowy nienawiści z polskich miast. Stworzono specjalną stronę, która umożliwiła przesyłanie zdjęć graffiti zawierających mowę nienawiści, a koordynatorzy razem z władzami lokalnymi i właścicielami oszpeconych obiektów, przy wsparciu prywatnych firm, zaczęli je usuwać. Niektóre hasła zostały przykryte pięknymi muralami. Projekt okazał się wielkim sukcesem i postanowiono go rozwijać. Dzisiaj dostępna jest specjalna aplikacja, a HejtStop przyczynia się od usuwania mowy nienawiści także z mediów społecznościowych.
W 2012 r. rozpoczęto również długoterminowy projekt ELF „Developing a liberal strategy against online nationalism” („Rozwój liberalnej strategii przeciw nacjonalizmowi w sieci”). Pierwszą jego częścią była międzynarodowa konferencja, którą zorganizowano 2013 r. w Krakowie. Eksperci z krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych analizowali sytuację w Europie i szukali rozwiązań. Kolejna konferencja odbyła się w Poznaniu we wrześniu 2014 r. Miała ona charakter praktyczny – uczestnicy razem z ekspertami i prowadzącymi warsztaty szukali rozwiązań, które można by od razu wprowadzić w życie.
Niniejszy dokument jest podsumowaniem tego projektu. Jest to analiza przedstawiająca mowę nienawiści w sieci w Europie. Definiuje problem i wskazuje odnoszące się do niego istniejące instrumenty prawne. Na koniec przedstawia dziewięć zróżnicowanych propozycji liberalnych rozwiązań tego problemu.
(ze Wstępu)