Bibliografia

Książka porusza tematy takie jak:
Spojrzenie na biedę
O potrzebie monografii terenowej w badaniach dawnej i dzisiejszej biedy w Polsce
Parobek. Historia społeczna ziem Królestwa Polskiego na przełomie wieków XIX i XX jako historia ubóstwa
Co mówią karty płac? Wewnętrzne rozwarstwianie społeczności PGR-u Owczary na początku lat siedemdziesiątych
Od klientyzmu do paternalizmu - biednej społeczności popegeerowskiej droga przez transformację
Biedni (i) emeryci: o ekonomicznej zależności biednych rodzin od pomocy z zewnątrz i o "underclass po polsku"
Czy dziedziczenie biedy? Bariery i szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej z gminy Kościelec
Funkcje gminnego ośrodka pomocy społecznej w Kościelisku w opinii pracowników i mieszkańców gminy
Elementy kultury romskiej jako źródło marginalizacji i bogacenia się Romów polskich

Zawiera m.in.:
H. Palska - O potrzebie monografii terenowej w badaniach dawnej i dzisiejszej biedy w Polsce
J. Smykowski - Parobek. Historia społeczna ziem Królestwa Polskiego na przełomie wieków XIX i XX jako historia ubóstwa
J. Smykowski - Co mówią karty płac? Wewnętrzne rozwarstwienie społeczności PGR-u Owczary na początku lat 70.
J. Jastrzębska-Szklarska, B. Jastrzębski - Od klientelizmu do paternalizmu. Biednej społeczności popegeerowskiej droga przez transformację
J. Laskowska-Otwinowska - Elementy kultury romskiej jako źródło marginalizacji i bogacenia się Romów polskich
J. Laskowska-Otwinowska - Stereotyp biednego Roma