Bibliografia
Okładla dla

LAS KOBIET - materiały pokonferencyjneWydawca Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-61633-34-1
Liczba stron40


Przesłanki Płeć

W dniach 21–22 października 2010 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku odbyła się konferencja popularnonaukowa „Las Kobiet”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Lasu i Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Niniejsza publikacja prezentuje wybrane referaty prelegentek.


SPIS TREŚCI
• Gender Index – wskaźnik monitorowania równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – dr Ewa Lisowska
• Stowarzyszanie się kobiet – właścicieli lasów na przykładzie wybranych krajów europejskich – dr inż. Wiesława Ł. Nowacka
• Kobiety w leśnictwie i dla leśnictwa – krótki raport – dr inż. Wiesława Ł. Nowacka
• Droga kobiety do sukcesu w nauce – dr hab. Dorota Hilszczańska, prof. nadzw. IBL
• Postulaty i wnioski uchwalone przez uczestniczki konferencji