Bibliografia

Polska jest wciąż krajem stosunkowo jednorodnym etnicznie. Według wyników spisu powszechnego, w roku 2002 roku Polskę zamieszkiwało 38 230 tys. osób, z czego 96,74 % deklarowało narodowość polską. Pozostali to osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych, cudzoziemcy bądź migranci. Jednak od wstąpienia do Unii Europejskiej liczba cudzoziemców i migrantów osiedlających się w Polsce wzrasta.
Od kilkunastu lat Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadza coroczne ankiety na temat stosunku Polaków do innych narodów. Na postawie wyników badań przeprowadzonych w ostatnich latach można stwierdzić, że poziom deklarowanej narodowej ksenofobii obniża się – Polacy coraz częściej deklarują sympatię niż niechęć do przedstawicieli innych nacji. Do najbardziej lubianych narodów należą Irlandczycy, Anglicy, Czesi, Francuzi i Włosi. Z kolei z najmniejszą sympatią czy też nawet z niechęcią spotykają się Turcy, Rumuni, Romowie oraz ujęci w jedną kategorię Arabowie. Zauważalna jest też ogólna tendencja, że bardziej lubiani są przedstawiciele krajów wysokorozwiniętych – USA oraz członków „starej” Unii Europejskiej – zaś narody biedniejsze cieszą się mniejszą popularnością.