Bibliografia
Okładla dla

Kompetencje międzykulturowe.

Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych

Redakcja Marzena Rafalska
Wydawca Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Warszawa, 2016
ISBN978-83-65450-48-7
Liczba stron94
Link do publikacji

Obszar Edukacja
Hasło słownikowe Wielokulturowość

Nowa publikacja ORE „z pewnością wesprze Pań­stwa w procesie kształtowania umiejętności przechodzenia od reakcji do interakcji z Innymi, skłoni do bezpośredniego dialogu, (…) zbliży do potrzeb i motywacji zauwa­żania, doświadczania, chęci poznania i zrozumienia, a w konsekwencji – współpracy i współ­działania z Innym i jego kulturą. (…) zachęci do rozwijania i wyrażania postawy tolerancji w trudnym dziele nabywania i kształtowania kompetencji międzykultu­rowych”.
(ze Wstępu)

Materiał składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera najważniejsze pojęcia oraz założenia międzykulturowości oraz edukacji międzykulturowej. Druga – to scenariusze zajęć dla nauczycieli.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ 1

Marzena Rafalska
Rama Kompetencji Międzykulturowych w polskim systemie edukacji
Wersja na potrzeby rad pedagogicznych
1. Wartość wyzwania
2. Podstawy prawnoinstytucjonalne
3. Przzedmiot edukacji międzykulturowej
4. Założenia, cele, sposoby wdrażania
5. Polityki i programy - rekomendacje


ROZDZIAŁ 2

Dorota Misiejuk
Mały poradnik międzykulturowości
1. Relacja kultury i edukacji
2. Kultura w edukacji - założenia metodologiczne
3. Pedagogika i edukacja wobec wielokulturowości
4. wielokulturowość ako standard społęczny kultury
5. Międzykulturowość - wyzwanie wychowania w wielokulturowym ukłądzie społęcznym
6. Cele strategiczne edukacji międzykulturowej
7. Cele operacyjne edukacji międzykulturowej
8. Tradycja grupy i dziedziczenia kultury
Bibliografia


ROZDZIAŁ 3

Agata Świdzińska
Relacje międzykulturowe
1. Kontakt kulturowy - stereotypy, uprzedzenia, postawy
2. Kompetencja kulturowa - międzykulturowa - transkulturowa
3. Relacje kulturowe - rzerwana kontynuacja kulturowa
Bibliografia


ROZDZIAŁ 4

Szkolenie rad pedagogicznych
Scenariusze zajęć

Scenariusz 1
Marzena Rafalska
Co poowinna i co może robić szkoła?
Ramy prawne i możliwości prowadzenia edukacji międzykulturowej w szkole

Scenariusz 2
Anna Młynarczuk-Sokołowska
Praca z klasą zróżnicowaną kulturowo
Wybrane zagadnienia

Scenariusz 3
Anna Młynarczuk-Sokołowska
Uczeń - uchodźca w polskiej szkole
Główne problemy

Scenariusz 4
Anna Młynarczuk-Sokołowska
Ku międzykulturowej edukacji
Prawne aspekty kształcenia cudzoziemców

Scenariusz 5
Małgorzata Rusiłowicz
Od stereotypu do dyskryminacji
Analiza zjawisk i procesów występujących na styku kultur

Scenariusz 6
Małgorzata Rusiłowicz
Mowa nienawiści i postawy ksenofobiczne wśród uczniów źródłem nowego wyzwania edukacyjnego

Scenariusz 7
Małgorzata Rusiłowicz
Metody wykorzystywane w edukacji międzykultuowej

O Autorkach