Bibliografia

Dzieci często traktowane są jako osoby jeszcze niedorosłe, a tym samym niesamodzielne, niedoświadczone, niezdyscyplinowane i potrzebujące nadzoru lub kierownictwa. KOMPASIK oparty jest na innym podejściu, dobrze wyrażonym przez niemieckiego socjologa i pedagoga Lothara Krappmanna: dzieci żyją tu i teraz, „wypracowując własne zdanie na temat napotykanych problemów i znajdując dla nich satysfakcjonujące rozwiązania”1. KOMPASIK widzi w dzieciach młodych obywateli, którzy korzystają z należnych im praw i wykazują dużą kompetencję w wielu sprawach dotyczących ich życia. Poradnik ten odwołuje się do motywacji dzieci, ich doświadczeń i podejmowanych przez nie poszukiwań właściwych rozwiązań. 
KOMPASIK czerpie inspirację z publikacji „KOMPAS – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”, którą Rada Europy opracowała w 2002 r. KOMPAS adresowany jest do starszej młodzieży i jak dotąd zastosowano go w wielu krajach Europy. Wyrażane przez użytkowników KOMPASU zapotrzebowanie na poradnik w całości przeznaczony dla młodszych dzieci w pełni odzwierciedlało nasze przekonanie, że edukacja na rzecz praw człowieka powinna zacząć się na możliwie najwcześniejszym etapie życia.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa
Podziękowania
Przedmowa do polskiego wydania
Podziękowania do polskiego wydania
WSTĘP
Witamy w KOMPASIKU – poradniku edukacji na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi
Czym jest edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi?
Edukacja na rzecz praw człowieka a edukacja obywatelska
Do kogo skierowany jest KOMPASIK?
Co można znaleźć w KOMPASIKU?
Struktura KOMPASIKA
KOMPASIK a Młodzieżowy Program Edukacji na rzecz Praw Człowieka

I. WPROWADZENIE DO PRAW CZŁOWIEKA
1. Co to są prawa człowieka?
Prekursorzy dwudziestowiecznych praw człowieka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Korpus praw człowieka
Zobowiązania ratyfikacyjne
Tworzenie konwencji o prawach człowieka
Regionalne konwencje praw człowieka
Mechanizmy ochrony praw człowieka stosowane przez Radę Europy
2. Co to są prawa dziecka?
Zasady ogólne przyjęte w Konwencji o Prawach Dziecka
Monitorowanie wdrażania Konwencji o Prawach Dziecka
Monitorowanie praw dziecka
Promowanie Konwencji o Prawach Dziecka

II. CO TO JEST EUKACJA NA RZEC Z PRAW CZŁOWIEKA?
1. Wprowadzenie do edukacji na rzecz praw człowieka
Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi
Wiedza, umiejętności, postawy
Metodologia stosowana w ramach edukacji na rzecz praw człowieka
Rodzaje kształcenia
Wprowadzenie edukacji na rzecz praw człowieka do pracy z dziećmi
Prawo do edukacji na rzecz praw człowieka
Edukacja na rzecz praw człowieka a inne obszary edukacji
2. Edukacja na rzecz praw człowieka w kontekście międzynarodowym
Organizacja Narodów Zjednoczonych
UNESCO
UNICEF
Rada Europy  
Organizacje pozarządowe

III. JAK KORZYSTAĆ Z KOMPASIKA?
Zaczynamy z KOMPASIKIEM
Cel KOMPASIKA
Uczenie się przez doświadczanie
Doświadczanie
Relacjonowanie
Refleksja
Generalizowanie
Zastosowanie
Prowadzenie zajęć
Style myślenia i uczenia się
Jaki jest twój styl myślenia?
Jaki jest twój styl uczenia się?
Etapy rozwoju dziecka
Metodologia zajęć
Konwencja o Prawach Dziecka jako fundament zajęć
Wybór zajęć
Adaptowanie zajęć
Zachęcanie do współudziału
Wskazówki dla osoby prowadzącej zajęcia
„Lodołamacze”/rozgrzewacze  
Podkręcacze
Okazje do oceny i refleksji
Zarządzanie konfliktami
Edukacja na rzecz praw człowieka w praktyce

IV. ZAJĘCIA
Spis zajęć
1. Bitwa o pomarańczę
2. Chłopaki nie płaczą!
3. Ciasteczkowy potwór
4. Co by było, gdyby…
5. Co lubię, a co robię…
6. Dawno temu…
7. Drogi dzienniczku
8. Gry obrazkowe
8a. Obraz fragmentaryczny
8b. Podpisy
8c. Chmurki
9. Gry planszowe
9a. Czy znasz swoje prawa?
9b. Moksza-Patamu (Węże i drabiny)
10. Jak wyjść z przemocy
11. Jaki piękny jest ten świat
12. Jesteśmy rodziną
13. Kalendarz praw człowieka
14. Konstytucja naszej grupy
15. Krok naprzód
16. Krople wody
17. Kto jest za mną
18. Kto powinien decydować?
19. Liczy się każdy głos
20. Mapa praw
21. Międzynarodowy obóz letni
22. Mobil z prawami
23. Najważniejsze dla kogo?
24. Nie bądź gapiem
25. Niemy
26. Po której stronie stoisz?
27. Prawa człowieka w wiadomościach
28. Prawa królika
29. Reklamujemy prawa człowieka
30. Reporter KOMPASIKA
31. Sceny dręczenia
32. Słowa, które ranią
33. Stan najwyższego pogotowia
34. Teatrzyk kukiełkowy
35. Tyle już wiem
36. Współczesna baśń
37. Zabderfilio
38. Zdobyć zamek
39. Z zawiązanymi oczyma
40. Żeglując ku nowym lądom

V. WĄTKI TEMATYCZNE
1. OBYWATELSTWO
2. DEMOKRACJA
3. DYSKRYMINACJA
4. EDUKACJA I CZAS WOLNY
5. ŚRODOWISKO
6. RODZINA I OPIEKA ZASTĘPCZA
7. RÓWNOŚĆ PŁCI
8. ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE
9. MEDIA
10. UCZESTNICTWO
11. POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO LUDZKIE
12. UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
13. PRZEMOC

VI. ANEKS
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (wersja dla dzieci)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Europejska Konwencja Praw Człowieka (wersja dla dzieci)
Konwencja o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci)
Konwencja o Prawach Dziecka
Słowniczek terminów związanych z prawami człowieka
Źródła
Status ratyfikacji głównych międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka