Bibliografia
Okładla dla

Kompas - Edukacja o prawach czlowieka w pracy z młodzieżąWydawca Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Warszawa, 2005
ISBN83-87958-74-3
Liczba stron460


Obszar Edukacja

Edukacja o prawach człowieka staje się współczeoenie jednym z ważniejszych aspektów pracy z młodymi ludźmi, zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Mamy z nią do czynienia w szkole, przede wszystkim na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, ale także w projektach młodzieżowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, na przykład w programie Komisji Europejskiej „Młodzież”. Dla wielu osób, które zawodowo lub ochotniczo zajmują się pracą z młodzieżą, Kompas nie jest książką nową. Trzy oryginalne wersje językowe są dostępne zarówno w wersji książkowej, jak i w internetowej (www.coe.int/compass).
Jednak na polskim rynku wydawniczym brakuje pozycji, które dostarczałyby praktycznych pomysłów na zajęcia z edukacji o prawach człowieka. Kompas tę lukę z pewnością w części wypełnia. Można śmiało powiedzieć, że projekt polskiego tłumaczenia Kompasu był dla wielu osób bardzo ważnym, aby nie powiedzieć trudnym doświadczeniem w życiu. Prace wstępne rozpoczęto już w 2002 roku, wkrótce po ukazaniu się oryginału angielskiego, francuskiego i rosyjskiego. Istnienie trzech wersji językowych w znaczny sposób ułatwiło proces tłumaczenia tak obszernego tekstu. Nie obyło się jednak bez problemów, które powodowane były ograniczeniami, jakie stawiał język polski. Jednym z nich był brak polskich odpowiedników różnych terminów związanych przede wszystkim z edukacją nieformalną. Przykładem takim może być bardzo często pojawiające się w oryginale angielskie słowo facilitator oznaczające osobę, która ułatwia proces uczenia się. Jak w języku polskim określić jednym słowem osobę, która może być nauczycielem, trenerem, szkoleniowcem czy liderem młodzieżowym, nie stosując przy tym nazbyt rozbudowanych struktur opisowych? Co prawda od czasu do czasu można spotkać w polskiej literaturze określenie facylitator, my po długich rozważaniach zdecydowaliśmy się na osobę prowadzącą ćwiczenie/szkolenie. Lista tego rodzaju problemów lingwistycznych jest długa i za mało tu miejsca, aby je wszystkie przytoczyć.
Wersja polska została uwspółcześniona, uaktualniona i dostosowana do potrzeb polskiego czytelnika. Znajdziecie tu wiele nowych informacji w porównaniu z oryginałem — danych statystycznych, odnośników do stron internetowych polskich organizacji i instytucji.
(fragment Wstępu)


SPIS TREŚCI
Przedmowa do wydania polskiego
Podziękowania
Przedmowa Sekretarza Generalnego Rady Europy do polskiej wersji Kompasu

Wstęp

Rozdział I — Edukacja na rzecz praw człowieka i Kompas: krótki przewodnik dla użytkowników
Zrozumieć edukację na rzecz praw człowieka
Czym jest edukacja na rzecz praw człowieka?
Rezultaty edukacji na rzecz praw człowieka
Wiedza, umiejętności i postawy
Całościowe podejście
Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z młodzieżą
Edukacja formalna i nieformalna
Edukacja na rzecz praw człowieka jako punkt wyjścia do działania
Międzynarodowe poparcie dla edukacji na rzecz praw człowieka
Edukacja na rzecz praw człowieka i inne zakresy edukacyjne
świat praw człowieka
Czym jest „zagadnienie praw człowieka”?
Zagadnienia poruszone w tej publikacji
Edukacja obywatelska
Edukacja osobista i społeczna
Edukacja globalna
Edukacja międzykulturowa
Edukacja na rzecz rozwoju
Edukacja na rzecz środowiska naturalnego
Edukacja na rzecz pokoju
Edukacja prawna
Korzystanie z Kompasu w całej Europie
Czym jest Europa i jak jest postrzegana?
Książka dla Europy?
Europejskie marzenie
Praca z młodzieżą i reprezentacja młodzieży
Konwencja o Prawach Dziecka
Proces opracowywania książki
Korzystanie z przewodnika w różnych językach i kontekstach kulturowych
Jak korzystać z Kompasu?
Jak pracować z przewodnikiem
Podejścia edukacyjne
Najczęściej zadawane pytania na temat edukacji na rzecz praw człowieka
Wskazówki dla użytkowników
Wskazówki dla osób prowadzących ćwiczenia
Praca w grupie
Techniki pracy grupowej
Ogólne wskazówki dotyczące przeprowadzania ćwiczeń
Kiedy ćwiczenie nie idzie tak, jak zaplanowaliście
Radzenie sobie z konfliktami wewnątrz grupy
Kilka metod i technik wspierania pracy grupowej
Metody i techniki rozwijania umiejętności dyskutowania
Metody i techniki rozwijania umiejętności wspólnego podejmowania decyzji
ćwiczenia podsumowujące

Rozdział 2 — 49 Praktycznych ćwiczeń i metod edukacji na rzecz praw człowieka
Lista ćwiczeń
Bariera językowa
Bingo praw
Bohaterki i bohaterowie
Czy mamy inne wyjście?
Czy mogę wejść?
Doskonały świat
Dostęp do leków
Droga do Krainy Równości
Edukacja dla wszystkich?
Elektrownia
Głosować czy nie głosować?
Historia Aszika
Horoskop ubóstwa
„Kim ja jesteśmy?”
Krok naprzód
Makah i wielorybnictwo
Minutkę!
Narysuj słowo
Nasze przyszłe losy
Niech głos każdego będzie wysłuchany
Obrońcy praw
Odegraj scenkę
Ogród z dnia na dzień
Opowieść o dwóch miastach
Pieniądze do wydania
Pierwsza strona
Po której stronie stoisz?
Porozmawiajmy o seksie!
Posiedzenie związków zawodowych
Praca i dzieci
Prawa dzieci
Przemoc w moim życiu
Różne płace
Sieć życia
Siła Internetu
Słowniczek globalizacji
Sport dla wszystkich
Sprawy domowe
Uwaga, wszystko widzimy!
W odpowiedzi na rasizm
Walka o majątek i władzę
Więzy współpracy
Wszyscy równi — wszyscy różni
Wybory
Zabawy z obrazkami
Zagraj!
Zanim nastanie jutro
Zobacz możliwość
Kalendarz praw człowieka

Rozdział 3 — Podejmowanie działań
Podejmowanie działań
Fazy podejmowania działań
Tworzenie planu działań

Rozdział 4 — Informacje o prawach człowieka
Zrozumieć prawa człowieka
Co to są prawa człowieka?
Rys historyczny
Prawa człowieka na świecie
Jak możemy dochodzić swoich praw?
Dylematy i nadużycia praw człowieka
Więcej pytań
Ewolucja praw człowieka
Jakie posiadamy prawa?
Prawna ochrona praw człowieka
Podstawowe dokumenty międzynarodowe
Egzekwowanie praw człowieka
Czy to wystarczy?
Działalność na rzecz praw człowieka a rola organizacji pozarządowych
Przykłady udanych akcji
Pytania i odpowiedzi
Ruszmy głową

Rozdział 5 — Wprowadzenie do tematyki ogólnej
Bezpieczeństwo
Demokracja
Dyskryminacja i ksenofobia
Dzieci
Edukacja
Globalizacja
Media
Obywatelstwo
Pokój i przemoc
Prawa społeczne
Równość płci
Sport
środowisko
Ubóstwo
Zdrowie

Przypisy
Aneksy — Międzynarodowe akty prawne dotyczące praw człowieka i ankieta ewaluacyjna
Międzynarodowe akty prawne dotyczące praw człowieka
Stan ratyfikacji najważniejszych dokumentów międzynarodowych dotyczących praw człowieka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (streszczenie)
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i politycznych
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
Konwencja o Prawach Dziecka (streszczenie)
Europejska Konwencja Praw Człowieka (streszczenie)
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Europejska Karta Społeczna (streszczenie)
Konwencja ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych (streszczenie)
Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (streszczenie)
Ankieta ewaluacyjna