Bibliografia

Przez wiele tysięcy lat wojsko było organizacja zarezerwowaną tylko dla mężczyzn. Nawet jeżeli historia daje przykłady kobiet wojowniczek od Amazonek i Joanny d’Arc poczynając, to są to raczej wyjątki potwierdzające regułę. Również w historii Polski nie brakuje przykładów walecznych kobiet. Obecne zmiany w wojsku mają doprowadzić do tego, aby tych przykładów mogło być znacznie więcej (oby jednak nie wiązało się to z wojną). Z jakich regulacji prawnych wynikają te działania, opisujemy w części skryptu poświęconej zagadnieniom prawnych gwarancji równego statusu kobiet i mężczyzn. W broszurze omawiamy konsekwencje socjologiczne i psychologiczne zwiększonej obecności kobiet w służbie dla funkcjonowania wojska. Piszemy też o konsekwencjach, które towarzyszą zjawisku przejścia z grupy, w której obowiązuje segregacja rodzajowa, a zatem z grupy homogenicznej, jednorodnej płciowo, w grupę heterogeniczną, czyli dwurodzajową.
(fragment Publikacji)

SPIS TREŚCI

Bez przywilejów, bez dyskryminacji
Prawne gwarancje równego statusu kobiet i mężczyzn
Stereotypy na temat kobiet i mężczyzn
Problemy wynikające z integracji: kobiety i mężczyźni w wojsku
Problemy wynikające z ekspresji potrzeby seksualnej
Kobiety i mężczyźni w rozmowie
Stanowisko Dowództwa Straży Przybrzeżnej Marynarki Wojennej USA
Konspekt zajęć z wyszkolenia ogólnowojskowego Straży Przybrzeżnej Marynarki Wojennej USA
Test: Czy to jest molestowanie?
Komitet ds. Kobiet w NATO
Alfabet równości — słowniczek podstawowych pojęć