Bibliografia
Okładla dla

Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960Autor/-ka Natalia Jarska
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej,
Warszawa, 2015
Liczba stron368


Przesłanki Płeć

Celem książki jest przedstawienie procesu aktywizacji zawodowej kobiet w powojennej Polsce, w szczególności robotnic w przemyśle. Autorka analizuje ówczesną politykę zatrudnienia – jej cele, narzędzia i sposób realizacji. Odpowiada na pytanie o skuteczność tej polityki, a także społeczne reakcje na nią. Praca robotnic omawiana jest również w kontekście pozazawodowych ról kobiet oraz ich aktywności politycznej.

- Co znaczyło być robotnicą w rządzonej przez komunistów Polsce?
- Jak przebiegała powojenna masowa aktywizacja zawodowa kobiet?
- Czy „produktywizacja” oznaczała wielką społeczną zmianę?
- Jak na losy robotnic wpływały polityka, gospodarka i kulturowe definicje płci?

Książka Kobiety z marmuru próbuje odpowiedzieć na te pytania. Jest głosem w dyskusji o równości płci w PRL, ale też o wpływie stalinizmu na polskie społeczeństwo. Na ile je przeobraził, na ile zaś okazał się nieskuteczny w swoim dążeniu do zrewolucjonizowania postaw i wartości?

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Temat i cel badań
W kręgu historii kobiet
Struktura książki
Źródła
Przed epoką „produktywizacji” – o pracy zawodowej kobiet w Polsce do 1945 roku

1.Po wojnie: rewolucja?
Dziedzictwo wojny
Bezrobocie
Praca kobiet 1945–1948: trwanie czy zmiana?
Ochrona pracy: teoria i rzeczywistość
Obszary nierówności
Praca a pozazawodowe role społeczne
Robotnice i polityka: opór, współzawodnictwo, przynależność partyjna
Podsumowanie

2. Robotnice a stalinizm 1949–1955
Ideologia i propaganda
Polityka zatrudnienia – przesłanki, instrumenty
Nowe robotnice
„Nowe” zawody
Awanse
Codzienność robotnic: ochrona i warunki pracy, opieka nad dziećmi
Aktywność polityczna
Podsumowanie

3. Dylematy destalinizacji
Irena do domu?
Bezrobocie
Nowa polityka
Praca kobiet 1956–1960
Ku zmianie
Podsumowanie

4. Wiejskie kobiety w fabryce metalowej. Robotnice Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych w latach 1949–1960
Fabryka i miasto
Praca w KFWM
Nowe robotnice
Stary „porządek płci”
Warunki pracy i życia
Polityczna aktywność robotnic i „ruch kobiecy” w zakładzie
Odwilż w KFWM
Podsumowanie

Zakończenie
Summary
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób