Bibliografia

Kobiety wobec przemocy. Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania.Wydawca Referat Zdrowia, Wydzialu Spraw Spolecznych Urzedu Miasta Gdanska,
Gdańsk,
Liczba stron23


Przesłanki Płeć

SPIS TREŚCI
Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach międzynarodowych

Przemoc domowa – zagadnienia podstawowe

Mity, stereotypy i fakty dotyczące przemocy w rodzinie

Przemoc domowa jest przestępstwem

Gdy staniesz się ofiara przemocy

Zdaniem naszej prawniczki…

Słowniczek terminów prawnych

Organizacje i instytucje zajmujące się problematyką przemocy wobec kobiet w woj. pomorskim