Bibliografia

Niniejszy Informator został przygotowany i wydany w ramach projektu Instytut Liderek, realizowanego przez Fundację Przestrzeń Kobiet między 1 lipca a 31 grudnia 2009 roku w Krakowie.
Celem projektu było zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym poprzez wzmocnienie kompetencji i motywacji działaczek społecznych i politycznych z trzech województw południowej Polski: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Wspieranie kobiet jako podmiotów aktywnie działających w sferze publicznej jest jednym z celów działania Fundacji Przestrzeń Kobiet. Jest to także cel Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009, który współfinansował Instytut Liderek.
W ramach projektu zostały zrealizowane 2 kursy liderskie: dla działaczek społecznych i działaczek politycznych. W kursie społecznym Instytutu spotkało się 20 kobiet zaangażowanych w lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy miejskie i wiejskie, aktywistki, społeczniczki. Kurs polityczny zgromadził 20 kobiet aspirujących do kariery politycznej lub już ją rozwijających, działaczki związkowe, radne, politolożki chcące aktywnie działać w sferze politycznej, członkinie partii politycznych.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Instytut Liderek – informacja o projekcie
I. Mechanizmy wzmacniania udziału kobiet w polityce
II. Kalendarium dokonań polskich Emancypantek do 1918 roku
III. Posłanki i senatorki II RP
IV. Posłanki PRL
V. Posłanki i senatorki III RP
VI. Reprezentacja kobiet w rządach PRL i III RP
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Wybrana literatura