Bibliografia
Okładla dla

Kobiety w kulturze popularnejRedakcja Edyta Ziarkiewicz , Izabela Kowalczyk
Wydawca Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA,
Poznań, 2002
Liczba stron140


Przesłanki Płeć

Jest to książka o wizerunkach kobiet w polskich mediach i reklamie, o zagrożeniach, jakie ów wizerunek niesie, a także o próbach przełamywania jego ograniczeń podejmowanych w obszarze sztuk wizualnych przez polskie artystki. Na prezentowany zbiór składa się dziesięć tekstów uporządkowanych w pięć rozdziałów: Prasa kobieca, Telewizja, Sztuka, Reklama, Wolność i jej ograniczenia.Wród autorek znalazły się: Kinga Dunin, Krystyna Kofta, Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz, Izabela Desperak, Małgorzata Radkiewicz, Ewa Toniak, Marek Krajewski, Jowita Wycisk, Monika Zielińska.


SPIS TREŚCI
Wstęp

PRASA KOBIECA
Kinga Dunin
Felieton specjalny: Cip, cip

Izabela Kowalczyk
Uwięziona w ciele - ideały ciała w pismach kobiecych

Edyta Zierkiewicz
Prasa kobieca versus pisma feministyczne
Miedzy "dobrowolnym" zniewoleniem a "wymuszoną" emancypacją?

TELEWIZJA
Małgorzata Radkiewicz
Matki, żony... feministki? Serialowe wizerunki kobiet w kontekście polskiej kultury popularnej

Izabela Desperak
Stereotypy kobiet i ich ról społecznych i zawodowych w reklamie telewizyjnej

SZTUKA
Ewa Toniak
Pani Bond z siatką, albo o zmianach płci sztuki polskiej w latach dziewięćdziesiątych

Marek Krajewski
Kobiety artystki w Zewnętrznej Galerii AMS

Monika Zielińska
Jestem szczęśliwa, że mam takie miejsce.
O obecności plakatu "Blizna po matce" w przestrzeni miasta

WOLNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA
Jowita Wycisk
Anoreksja - popularny sposób (nie)istnienia

Krystyna Kofta
W poszukiwaniu utraconej wolności

Bibliografia całości
Indeks
Ilustracje