Bibliografia
Okładla dla

Kobiety w Europie. Równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w procesie akcesji i integracji z unią europejską. Pakiet informacyjny.Wydawca Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW
Gdańsk,
Liczba stron27
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Pakiet informacyjny, który trafi ł w Państwa ręce, został przygotowany przez organizacje pozarządowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii, które staną się wkrótce członkami Unii Europejskiej. Został on opracowany w ramach kampanii na rzecz praw kobiet koordynowanej przez Stowarzyszenie Wschodnio-Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet (Network of East-West Women Polska - NEWW-Polska) i sfi nansowany przez UNIFEM. Wybrani politycy i dziennikarze każdego z wyżej wymienionych państw otrzymają podobne pakiety informacyjne poświęcone Kobietom w Europie - ich sytuacji i prawom.
(fragment)

SPIS TREŚCI
1. RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN
1.1. Zagadnienia podstawowe
1.2. Ustawodawstwo Unii Europejskiej
2. ZATRUDNIENIE
2.1. Podstawowe cele i założenia w Unii Europejskiej
2.2. Kraje akcesyjne / Polska
3. KOBIETY W POLITYCE
4. INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ RÓWNOŚCI PŁCI
4.1. Unia Europejska
4.2. Państwa członkowskie Unii Europejskiej
- Szwecja
- Irlandia
- Hiszpania
4.3. Państwa wstępujące do Unii Europejskiej
- Litwa
- Polska
- Słowenia
5. ORGANIZACJE KOBIECE
5.1. Polska
5.2. Unia Europejska
6. WAŻNE WYDARZENIA
6.1. Konwent nt. Przyszłości Europy
6.2. Nowa dyrektywa równościowa
7. KOBIETY W POLSCE – ISTOTNE PROBLEMY
8. SŁOWNICZEK TERMINÓW
9. ADRESY, KTÓRE WARTO ZNAĆ