Bibliografia
Okładla dla

Kobiety też potrafią!Wydawca Grupa nieformalna KOBIETY TEŻ,
1994
Liczba stron34


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I
PO CO ORGANIZOWAĆ KURS PT. 'KOBIETY TEŻ POTRAFIĄ!'
Ćwiczenie nr 1
Ćwiczenie nr 2
Ćwiczenie nr 3

ROZDZIAŁ 2
POLITYKA WIDZIANA OCZAMI KOBIET
Ćwiczenie nr 4
Ćwiczenie nr 5
Kultura polityczna i rola polityków
Cechy wymagane od polityka
Rola przywódcy
Ćwiczenie nr 6
Ćwiczenie nr 7

ROZDZIAŁ 3
JĘZYK TO SIŁA
Dowcipy i karykatury rysunkowe
Ćwiczenie nr 8

ROZDZIAŁ 4
TECHNIKI DOMINACJI
Być traktowana jak osoba nieobecna
Ośmieszanie
Ukrywanie informacji
Karania podwójnie / obwinianie i wzbudzanie poczucia wstydu
Kradzież pomysłów
Niedocenianie i znieważanie
Przerywanie

ROZDZIAŁ 5
POROZUMIEWANIE SIĘ I ZAŻEGNYWANIE SPORÓW
Gestykulacja
Unikaj niepotrzebnych konfliktów
a oto nieco wskazówek na temat pozytywnej krytyki
Ćwiczenie nr 9
Ćwiczenie nr 10

ROZDZIAŁ 6
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Jednocześnie rób tylko jedną rzecz
Fizyczne objawy stresu
Rozładowanie napięcia
Podenerwowanie i stres jako czynniki pozytywne
Nieco rad jak opanować nerwy
Techniki oddychania
Dlaczego powietrze jest tak ważne dla siły glosu
Ćwiczenie nr 11
Ćwiczenie nr 12
Ćwiczenie nr 13
Ćwiczenie nr 14

ROZDZIAŁ 7
TECHNIKI PRZEMAWIANIA I DYSKUTOWANIA
Przygotowanie wystąpienia
Cztery 'progi'
Skontaktuj się ze specjalistami
Przygotowanie tekstu wystąpienia
Kompozycja wystąpienia
Decyzja co do formy wypowiedzi
Język
Pisanie tekstu wystąpienia
Mównica - miejsce pracy
Na mównicy - wygląd zewnętrzny
Na mównicy - uwagi końcowe
Dobry dyskutant
Ćwiczenie nr 15

ROZDZIAŁ 8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W SPOSÓB TWÓRCZY

ROZDZIAŁ 9
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZEBRAŃ
Różne rodzaje zebrań
Sprawozdanie roczne
Porządek omawiania spraw
Protokół i załączniki do protokołu
Wszelkie inne sprawy
'Powróćmy do porządku omawiania spraw / porządku obrad / kwestii formalnych' wolnych wniosków
Otwarta dyskusja
Zabierając głos
Komentarze
Wniosek o zamknięcie listy mówców
Statut
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY GŁOSOWANIU
Postawienie wniosku
Wnioski o odroczenie
RÓŻNE RODZAJE GŁOSOWAŃ
Głosowanie jawne lub tajne
Głosowanie przez aklamację
Różne rodzaje większości głosów
Wnioski pojedyncze lub wzajemnie wykluczające się - przykłady
Wnioski dodatkowe - przykłady
Ćwiczenie nr 16

ROZDZIAŁ 10
SIEĆ POWIĄZAŃ I KONTAKTÓW
Informacje i kontakty
Rozwój zawodowy
Wzajemna pomoc
Ćwiczenie nr 17

ROZDZIAŁ 11
KAMPANIE I INICJATYWY POLITYCZNE
W jaki sposób pozyskać zainteresowanie ze strony kobiet
Niektóre przykłady

ROZDZIAŁ 12
JAK ZORGANIZOWAĆ KURS PT.'KOBIETY TEŻ POTRAFIĄ'
Ćwiczenie nr 18