Bibliografia

Czy rzeczywiście jest tak, że ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny „po równo” dotknął wszystkich? Jaki wpływ kryzys w Polsce ma na najuboższych, na tych, którzy nie radzili sobie dobrze już „przed kryzysem”, na właścicielki małych firm, na pracownice supermarketów, a w końcu na każdego z nas – na nasze emerytury, dostęp do opieki, dostęp do podstawowych dóbr? Czy kryzys szczególnie dotknął kobiety? W publikacji Feminoteki nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Profesor Tadeusz Kowalik i Edwin Bendyk, autorzy tekstów niniejszego raportu patrzą na obecny kryzys, jako na kryzys systemu, w tym systemu patriarchalnego i widzą go jako ogromną szansę dla kobiet na zaprowadzenie „nowego, lepszego ładu społecznego”. Obecny wielki kryzys i globalna recesja to w istocie nie „recession” lecz „he-cession”, czyli kryzys machyzmu.

Spis treści
1. Wstęp – Anna Czerwińska, Zofia Łapniewska
2. Wprowadzenie. O lepszy ład społeczny, lepsze społeczeństwo – prof. Tadeusz Kowalik
3. Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację kobiet w Polsce – dr Zofia Łapniewska
4. Kobiety w długotrwałym kryzysie – sytuacja zawodów sfeminizowanych okiem działaczek związków zawodowych – Julia Kubisa
5. Kryzys najbardziej widać w domu – Magdalena Chustecka
6. Polityka równościowa w kryzysie – Natalia Sarata
7. Samozatrudnienie – lekiem na całe zło? – Marta Trawińska
8. Fala kobiet – Edwin Bendyk
9. Kobiety o emeryturach
10. Historie kobiet
11. Komentarz Ireny Wóycickiej
12. Autorki i autorzy