Bibliografia

Kobiety, gender i globalny rozwój” to unikatowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Zawiera najważniejsze teksty czołowych specjalistek w dziedzinie studiów nad rozwojem i płcią kulturową (gender). Wydanie angielskie zaktualizowane zostało w 2011 roku. Autorki analizują wpływ i rolę kobiet na zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne zachodzące w krajach rozwijających się. Poruszają tematy takie jak: migracje, światowy kryzys gospodarczy, zmiany klimatu czy kulturowe uwarunkowania. Teoretyczne rozważania uzupełnione są przykładami z różnych krajów. W rezultacie powstała bogata antologia, z której korzystać mogą nie tylko środowiska akademickie, ale też wszystkie osoby zainteresowane problematyką płci społeczno-kulturowej czy zagadnieniami rozwoju.
Redaktorki uporządkowały wybór tekstów w pięć części dotyczących: teorii międzynarodowego rozwoju i dyskursu genderowego, analizy uwarunkowań kulturowych roli kobiet w społeczności, pozycji kobiet w globalnym systemie gospodarczym oraz w procesie przemian społecznych, a także kobiecych organizacji społecznych.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
O redaktorkach
Wstęp do wydania polskiego Katarzyna Pabijanek
Wstęp do wydania angielskiego Nalini Visvanathan, Lynn Duggan, Nan Wiegersma, Laurie Nisonoff
Podziękowania

Część I: Historia międzynarodowego rozwoju. teorie i dyskursy dotyczące kobiet, gender i rozwoju
Wprowadzenie Nalini Visvanathan
1. Historia międzynarodowego rozwoju: pojęcia i konteksty Shririn M. Rai
2. Kryzysy finansowe i ich konsekwencje dla kobiet. Rys historyczny Jayati Ghosh
3. Gender i rozwój: perspektywy teoretyczne Shirin M. Rai
4. Rola kobiet w rozwoju gospodarczym Ester Boserup
5. Niewidzialne serce: opieka a gospodarka światowa Nancy Folbre
6. Feministyczna ekologia polityczna Gender and Enviroment Series Editorial Committee (GESEC)
7. Kobiety i mikrokredyty: krytyczne wprowadzenie Nalini Visvanathan i Karla Yoder
8. Negocjacje z patriarchatem: kobiety i mikrofinansowanie w południowych Indiach K. Kalpana
9. Płeć społeczno-kulturowa jako społeczna determinanta zdrowia: przykłady, polityka i nowe rozwiązania Gita Sen i Piroska Östlin
10. Budowanie pokoju i odbudowa z udziałem kobiet. Refleksje o Afganistanie, Iraku i Palestynie Valentine M. Moghadam
11. W oczach Zachodu: nauka feministyczna a dyskursy kolonialne Chandra Talpade Mohanty
12. Czy naprawdę trzeba ratować muzułmanki? Refleksje antropologa o relatywizmie kulturowym i jego Innych Lila Abu-Lughod
13. Przez pryzmat płci: rasa znika z pola widzenia? Sarah C. White
14. Od misjonarzy do mikrokredytu? Rasa, płeć i sprawczość w neoliberalnym rozwoju Kalpana Wilson
15. Rozwój a seksualność: esencjalizm i to, co poza nim Sonia Correa i Susie Jolly

Część II: Gospodarstwo domowe, rodzina i praca
Wprowadzenie Lynn Duggan
16. Rozliczanie pracy kobiet: postęp w ostatnich dwóch dekadach Lourdes Benería
17. „W oczach dziecka ojciec jest całym światem”: zmiany w interpretacji ojcostwa w ośrodkach miejskich w Botswanie Kavita Datta
18. Dziewczynki, decyzje, dominacja: empiryczna i pojęciowa krytyka strategii gospodarstw domowych Diana L.Wolf
19. Podporządkowanie i kontrola seksualna: porównawcze spojrzenie na kontrolę nad kobietami Gita Sen
20. Odrzucone córki: uścisk patriarchatu, zabójstwa posagowe, demograficzna asymetria płci i selektywne aborcje w Indiach Aysan Sev’er
21. „Feminizacja biedy” i „feminizowanie” programów walki z ubóstwem: czy już czas na rewizję? Sylvia Chant

Część III: Kobiety w globalnej gospodarce
Wprowadzenie Laurie Nisonoff, Lynn Duggan i Nan Wiegersma
22. Podporządkowanie kobiet a internacjonalizacja produkcji przemysłowej Diane Elson i Ruth Pearson
23. Maquiladoras: spojrzenie od środka María Patricia Fernández-Kelly
24. Globalne kobiety Barbara Ehrenreich i Arlie Russell Hochschild
25. Niewolnictwo i gender: podwójny wyzysk kobiet Beth Herzfeld
26. Dwie strony medalu: globalizacja i rosnąca popularność ponadnarodowej pracy opiekuńczej Jean L.Pyle
27. Kryzys gospodarczy w Korei Południowej i praca kobiet Haejin Kim i Paula B.Voos

Część IV: Kobiety świata w procesie przemian społecznych
Wprowadzenie Nan Wiegersma
28. Międzynarodowa architektura finansowa: spojrzenie od kuchni Diane Elson
29. „Krok naprzód, dwa kroki wstecz” – od wykluczenia do włączenia w rynek pracy: spojrzenie z perspektywy genderowej na skutki kryzysu gospodarczego w Turcji Gülay Toksöz
30. Gender, zmiany klimatu i bezpieczeństwo ludzi: nauki z Senegalu The Women’s Environment and Development Organization (WEDO)
31. Bomba demograficzna powraca wraz z globalnym ociepleniem Betsy Hartman i Elizabeth Barajas-Román
32. Opieka nad chorymi na AIDS: polityka państwa i jej uzależnienie od bezpłatnej pracy kobiet Anesu Makina
33. Mamy prawo mieć prawa – opór wobec fundamentalistycznego porządku Deepa Shankaran
34. Afrykańskie ruchy kobiece w negocjacjach pokojowych Aili Mari Tripp, Isabel Casimiro, Joy Kwesiga, Alice Mungwa
35. „Jestem kimś!” – jak brazylijskie ruchy społeczne uczą równości płci i samowystarczalności ekonomicznej Ruth Needleman
36. Kapitalizm i socjalizm: kilka feministycznych pytań Lourdes Benería

CZĘŚĆ V: Kobiety organizują się na rzecz zmian: ponadnarodowe ruchy społeczne i lokalne ruchy oporu
Wprowadzenie Nalini Visvanathan
37. Globalny ruch kobiet: wprowadzenie Peggy Antrobus
38. W oczach Zachodu raz jeszcze: feministyczna solidarność a walka z kapitalizmem Chandra Talpade Mohanty
39. Wyzwania dla ponadnarodowego feminizmu Aili Mari Tripp
40. Międzynarodowa komisja kobiet La Vía Campesina Annette Aurélie Desmarais
41. Rodzenie się i rozwój Afrykańskiego Forum Feministycznego Ayesha M. Imam
42. Organizowanie się społeczności kobiet w Quito: paradoksy przetrwania i oporu Amy Lind
43. Narodowy feminizm w Afganistanie – bliższe spojrzenie na Revolutionary Association of the Women of Afghanistan Jennifer L. Fluri
44. Walka, wytrwałość i organizacja w specjalnych strefach ekonomicznych w Sri Lance Samanthi Gunawardana

Część VI: Słownik ważniejszych pojęć pojawiających się w książce

Część VII: Kobiety w Sudanie Południowym – fotoreportaż Bart Pogoda

Część VIII: Polska Akcja Humanitarna – o nas

Do pobrania: