Bibliografia
Okładla dla

KOBIETY - FEMINIZM - DEMOKRACJARedakcja Bogusława Budrowska
Wydawca Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa, 2009
ISBN978-83-7683-008-7
Liczba stron367


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć


SPIS TREŚCI
Słowo Wstępne

Część I. W NIEWIDZIALNYCH GORSETACH TRADYCYJNYCH RÓL
Sylwia Urbańska Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. Analiza dyskursów poradnika
”Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku
Elżbieta Korolczuk „Naturalna więź"? Wizerunki relacji matka-córka w wybranych tekstach polskiej kultury popularnej
Bogusława Budrowska Krzątactwo codzienności a perspektywa „trzeciej socjologii”

Część II. WALCZĄCE O POZYCJĘ NA RYNKU PRACY
Iza Desperak Kobiety i praca. Wielkie przegrane polskiej transformacji
Joanna Mazur-Łuczak Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Ewa Lisowska Kobiety w biznesie - menedżerki i właścicielki firm
Katarzyna Dojwa Kobiety w policji. Wybrane aspekty historyczno-socjologiczne w kontekście służby kobiet w formacjach mundurowych w Polsce

Część III. WŁĄCZAJĄCE SIĘ W PROCESY DEMOKRATYCZNE
Ewa Dąbrowska-Szulc Egerie i paprotki, czyli projekt równego traktowania zamiast ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn
Anna Domaradzka Liderki polskich organizacji kobiecych – próba typologii
Ilona Matysiak Koła gospodyń wiejskich i ich funkcje w kontekście specyfiki trzeciego sektora w wybranych społecznościach wiejskich

Część IV. PROWADZĄCE FEMINISTYCZNĄ DEBATĘ
Elżbieta Pakszys Feminizm versus humanizm? O nowe rozumienie równości płci
Ewa Hyży Kosmopolityzm liberalny Marthy Nussbaum w kontekście programu Partii Kobiet
Magdalena Grabowska Pomiędzy Wschodem i Zachodem: problem tożsamości polskiego feminizmu w kontekście współczesnych debat
Agata Młodawska „Konnica świętej wojny feministek przeciwko rządowi RP" - analiza dyskursu antyfeministycznego w prasie polskiej
Magdalena Dąbrowska „Ramy równości" w polskim dyskursie politycznym i wybranych dokumentach polityki społecznej
O Autorkach
(informacja ze strony Wydawcy)