Bibliografia
Okładla dla

Kobieta w środowisku romskimAutor/-ka Elżbieta Alina Jakimik , Karol Parno Gierliński
Wydawca Związek Romów Polskich
Szczecinek, 2009
ISBN978-83-9281-42-0-7
Liczba stron27
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Generalnie przyjęło się twierdzenie, że kobieta w środowisku romskim spełnia rolę służebną i drugorzędną. W obecnym świecie postępu i równouprawnienia jest jakby potwierdzeniem, że Romowie w dalszym ciągu odmawiają swoim kobietom prawa do godności ludzkiej. Należy zastanowić się, czy to jest zgodne z prawdą, czy też kolejnym stereotypem?
Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo Romowie nawet w Polsce nie stanowią monolitu kulturowego, obyczajowego, ani też językowego. Pomimo wielu podobieństw pomiędzy plemionami Romów zamieszkujących Polskę, istnieją różnice tak diametralne, które można by było porównać do różnic występujących pomiędzy chrześcijanami, a wyznawcami islamu, jeżeli chodzi o obyczajowość, albo też do różnic podobnych, jakie występują pomiędzy językiem polskim, a bułgarskim, pomimo, że jeden i drugi należy do języków słowiańskich. Są to jakby trzy, a czasami nawet cztery różne światy, przez obserwatorów z zewnątrz nazywanych jednym określeniem - Romowie. Stąd też zatrzymajmy się na trzech, czterech wzorcach zachowań.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Związki małżeńskie
3. Rola kobiety w środowisku romskim
4. Kobiety wędrownych taborów
5. Bronisława Wajs – Papusza
6. Alfreda Markowska - Noncia
7. Krystyna Markowska – Perełka
8. Bebe
9. Kobiety poza prawem
10. Asystentki romskie
11. Romka czy Romni