Bibliografia
Okładla dla

Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarneRedakcja Aneta Chybicka , Maria Kaźmierczak
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2006
ISBN978-83-7308-753-8
Liczba stron580


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: co w zakresie psychologii rodzaju jest kulturowe, społeczne, a co wrodzone? Z drugiej strony książka stanowi zbiór prac związanych ze zmieniającymi się stereotypami płci i rodzaju. W podręczniku przyjęto perspektywę wielowymiarowej analizy doświadczeń życiowych kobiet i mężczyzn, także w aspekcie kulturowym. Założono, że kobiecość i męskość rozwijają się w społeczeństwie, dzięki niemu, a czasem pokonując społeczne czy kulturowe bariery. Stąd w książce Czytelnik znajdzie naukowe teksty dotyczące problematyki płci w obszarze życia zawodowego, rodzinnego, w zakresie tematyki zdrowia czy ogólnego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza traktuje o męskości i kobiecości w ujęciu międzykulturowym, któremu w poszczególnych publikacjach przyglądają się specjaliści z różnych dziedzin. Druga część książki omawia wymiar męskości – kobiecości z perspektywy psychologii społecznej. W tej części są analizowane problemy, z jakimi spotykają się kobiety polskiej rzeczywistości. Artykuły w niej zgromadzone wieloaspektowo omawiają specyfikę funkcjonowania kobiet w Polsce: od funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym, intymnym, aż po zaburzenia związane ze zdrowiem. Książka może być wykorzystana jako lektura na zajęciach dydaktycznych ze studentami filozofii, socjologii, historii, psychologii, nauk o edukacji czy kulturze, a także kadrę akademicką prowadzącą zajęcia z problematyki dotyczącej płci kulturowej.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Część pierwsza

Kobiecość/męskość – perspektywa międzykulturowa

Męskość – Kobiecość jako wymiar kulturowy
Koncepcje – problemy – pytania – badania

Trzy sari i samochód za pana młodego

Rola empatii i percepcji partnera w związkach romantycznych w Indiach w kontekście badań polskich

Kobiety w stereotypowych i niestereotypowych rolach płciowych – Polska i Indie. Porównanie międzykulturowe

K jak kobieta, K jak kochać

Utajona postawa kobiet egipskich wobec płci własnej i przeciwnej

Międzykulturowa analiza wpływu norm kulturowych na zachowanie – badania polsko-egipskie

Opowieść sudańska

„Dyskretny urok kobiety”. Historia jednego filmu

Czarna kobieta w tyglu północnoamerykańskim

Kobieta w starożytności – u źródeł konfliktu


Część druga

Kobiecość-męskość w społeczeństwie polskim

Płeć psychologiczna mężczyzn naruszających normy prawne a postrzeganie kobiety

Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy

Związek pomiędzy płcią, typem płci psychologicznej a autoprezentacją pośrednią

Dlaczego pary homoseksualne mają być gorszymi rodzicami? Czyli o uprzedzeniach względem rodzicielstwa osób homoseksualnych

Przestępczość a płeć

Pokusy i ich wpływ na natężenie wyznawanych wartości wśród młodych kobiet o mężczyzn

Atena czy Hestia? Postawa polskich studentek wobec osiągnięć

Związki zachodzące pomiędzy niektórymi zmiennymi kulturowymi a wzorami konsumpcji

Ocena własnej atrakcyjności przez kobiety w różnym wieku

Spostrzeganie społeczne „krytykantów” i „pochlebców” przez kobiety i mężczyzn

Wpływ emocji na pamięć kobiet i mężczyzn
Czy to prawda, że dziewczynki czytają lepiej niż chłopcy? Rozwój sprawności czytania w języku polskim w kontekście płci

Natężenie cech składających się na syndrom orientacji prorozwojowej w zależności od płci osób badanych

Ocena zachowań społecznych związanych z wyborem partnera a płeć

Kobieta a charakter pracy jej męża – dynamika zmian osobowościowych u żon marynarzy

Jakość życia i poczucie sensu życia w wybranych grupach kobiet leczonych ginekologicznie

Neuropsychologiczne następstwa hormonalnych terapii zastępczych

Jakość życia kobiet leczonych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu w badaniu
Kwestionariuszem Zdrowia Kingsa a warunki biometeorologiczne

Płeć a mózgowe mechanizmy słuchowej percepcji emocji w świetle badań funkcjonalnych metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej