Bibliografia
Okładla dla

Kobieta aktywna w środowisku lokalnymRedakcja Irena Stanisławska , Iwona Kusak
Wydawca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji,
Warszawa, 2008
ISBN987-83-926955-1-6
Liczba stron146


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci

Projekt STEREOTYP, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach Wiejskich powstał po to, aby pomóc w rozwiązywaniu barier, które kobiety napotykają w swych codziennych staraniach o zmianę społeczną: po to, aby wzmocnić ogromny potencjał, tkwiący w mieszkankach wsi, umacniać ich kompetencje psychologiczne, społeczne i wiedzę – by pomóc im zostać liderkami, animatorkami społecznymi.

Każda społeczność potrzebuje liderek i liderów, stanowiących „zaczyn” do działań – osób zarażających innych swoim entuzjazmem, dzielących się wiedzą i doświadczeniem. Liderki i liderzy z kolei potrzebują współpracy z innymi osobami aktywnymi i twórczymi, aby wymieniać z nimi doświadczenia, pomysły, wspólnie rozwiązywać trudności. Takie współdziałanie – zarówno na najniższym poziomie społeczności lokalnej, jak i pomiędzy przedstawicielami tych społeczności – jest niezbędnym elementem dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, bowiem żadna władza – nawet ta na szczeblu lokalnym – nie wie lepiej, jakie są problemy i potrzeby danej grupy, niż jej członkowie.

Na wsiach polskich, gdzie mieszka prawie 40% społeczeństwa, z czego ponad połowa to kobiety, dużo silniej zakorzenione są stereotypy dotyczące ról płciowych. Kobieta powinna tam zajmować się głównie gospodarstwem, opieką nad dziećmi i domem. Chociaż nie można powiedzieć, że są to mało znaczące zajęcia, jednak wielu kobietom to nie wystarcza. Kobiety, bardziej lub mniej świadomie, sprzeciwiają się takiemu modelowi. Chcą pracować zawodowo, działać, zmieniać swoje otoczenie. Niestety, często w swych działaniach czują się osamotnione, pozbawione wsparcia ze strony władz czy własnych społeczności lub nie mają skąd czerpać wiedzy czy dobrych przykładów. Te zjawiska dotyczą silniej właśnie środowisk wiejskich, w których dotkliwiej brakuje wsparcia, edukacji, organizacji pomagających lokalnie.
(Maria Kahlau, Wstęp do publikacji)

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie – Maria Kahlau

Część pierwsza

Rozdział I - DEPARTAMENT DO SPRAW KOBIET RODZINY I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI – KIM JESTEŚMY

Rozdział II - „STEREOTYP, A RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN W ŚRODOWISKACH WIEJSKICH” – O PROJEKCIE

Część druga

Wprowadzenie – Iwona Kusak

Rozdział I
O ROZWOJU WSI – Teresa Jankowska, Iwona Kusak

Rozdział II
JA JAKO ANIMATORKA – Iwona Kusak, Alina Hałoń

Rozdział III
ROZPOZNANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO – Iwona Kusak, Alina Hałoń

Rozdział IV
MOBILIZOWANIE LUDZI DO DZIAŁANIA – Iwona Kusak, Alina Hałoń

Rozdział V
PRACA METODĄ PROJEKTÓW – Marcin Chludziński

Rozdział VI
ŹRÓDŁA I SPOSOBY POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW – Maciej Felski

Rozdział VII
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O WARUNKI I ZASOBY LOKALNE.
SPOŁECZNO-EKONOMICZNY WYMIAR OPIEKI I EDUKACJI DZIECI.
ŚWIETLICE I MAŁE PRZEDSZKOLA – Gracjana Węgorska

Rozdział VIII
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O WARUNKI I ZASOBY LOKALNE. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO DLA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ – Krystyna Drag

Rozdział IX
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O WARUNKI I ZASOBY LOKALNE. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I DZIEDZICTWA KULINARNEGO DLA ROZWOJU WYTWARZANIA PRODUKTÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH ORAZ WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW DO ROZWOJU I PROMOCJI REGIONU – Anna Stolarska, Katarzyna Zajączkowska

Bibliografia