Bibliografia
Okładla dla

Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna. Polsko-francuskie studium porównawcze.Autor/-ka Lucyna Kopciewicz
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2005
ISBN83-7308-447-9
Liczba stron207


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Książka poświęcona jest zagadnieniom przemocy symbolicznej, której efekty sięgają znaczeń rodzaju – kobiecości i męskości. Zawarte w niej interpretacje są rezultatem analiz porównawczych polsko-francuskich, osadzonych w doświadczeniach studentów i studentek kierunków filozofia, ekonomia, informatyka. Podłożem teoretycznym wykorzystanym na użytek badań jest socjologia umiejscowienia społecznego Pierre’a Boudieu. Adresatami książki są psychologowie, socjologowie oraz studenci tych kierunków, naukowcy interesujący się problematyką tożsamości płci, grupy feministyczne oraz koła naukowe."
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Wprowadzenie
Kobiecość i męskość – badanie efektów działania przemocy symbolicznej
Teoretyczne ramy badań własnych. Teoria przemocy symbolicznej na tle podstawowych orientacji badawczych systemów symbolicznych
Organizacja badań empirycznych

Część pierwsza
Kobiecość i męskość jako elementy architektury społecznej. Studium fenomenograficzne

Część druga
Kobiecość i męskość w porządku ról społecznych

Zakończenie
Kobiecość i męskość jako efekty działania przemocy symbolicznej
Bibliografia