Bibliografia
Okładla dla

Kobiecość i męskość: komunikacja, relacje, społeczeństwoRedakcja Bogna Bartosz
Wydawca Wydawnictwo ENETEIA,
Warszawa, 2011
ISBN978-83-61538-29-5
Liczba stron437


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Drugi z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Składa się z artykułów psychologów a także socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących aktualne problemy związane min. z funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w polityce, w relacjach społecznych, w przestrzeni wirtualnej. Autorzy omawiają zagadnienia różnic międzykulturowych wpływających na podejmowane przez kobiety i mężczyzn role. Książka stanowi zapis współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych, analizowanych przez pryzmat fenomenu jakim jest kobiecość i męskość. Książki są próbą opisania wielu współczesnych zjawisk z perspektywy przemian zachodzących w stylu życia współczesnych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący opis kobiecości i męskości w kontekstach (nie)codziennych.
(informacja ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Słowo wstępne

Część I
KOBIETY, MĘŻCZYŹNI W PRZESTRZENIACH SPOŁECZNYCH

Czy kobiety są gorsze? Obrazy społeczne kobiet i innych kategorii społecznych
Role społeczne kobiet i mężczyzn dawniej i współcześnie
Kobiecość i męskość - współczesna rewizja stereotypu rodzaju
Równość szans zaprzepaszczona: nowi obywatele i "starzy" nauczyciele
Przekonania i preferencje polityczne kobiet i mężczyzn. Przegląd zagadnień
Seksizm tradycyjny i współczesny a postrzeganie kobiet w polityce
Czy "geje są jak kobiety"? Kobiecość i męskość w świetle definicji oraz autodefinicji lesbijek i gejów
Społeczne i akceptowane kanony kobiecego piękna?

Część II
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W RELACJACH

Różnice w strategiach autoprezentacji między kobietami i mężczyznami na portalu sympatia.onet.pl
Męskość i kobiecość w wymiarze komunikowania
Czy wygląd mężczyzny ma znaczenie? Twarz jako wyznacznik sądów o osobie płci przeciwnej
Dotyk, płeć i uległość
Jak kłamią kobiety?
Sytuacje i podmiotowe uwarunkowania oceny sytuacji potencjalnego kontaktu z osobą tej samej płci i płci przeciwnej
Płeć kierowcy i policjanta a taktyki wywierania wpływu w sytuacjach wykroczenia drogowego

Część III
KOBIETY, MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY

Praca zawodowa w umyśle kobiet i mężczyzn. Zróżnicowanie zainteresowań zawodowych
Kobiecość i męskość jako niespecyficzne kompetencje zawodowe
Postrzeganie kobiecości i męskości w badaniach sondażowych studentów zarządzania
Płeć i aktywność zawodowa jako determinanty postrzeganej jakości życia u osób pracujących w Polsce lub za granicą
Jak to jest być naukowczynią
Nadmierna aktywność zawodowa współczesnej kobiety w ujęciu psychologii egzystencji
Kobiecość na emeryturze. Konteksty negatywne
Kobiecość i męskość w teorii ekonomii
Problemy równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Koncepcja pomiaru
Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn na dolnośląskim rynku pracy
Sytuacja i perspektywy rozwoju zawodowego kobiet na rynku pracy województwa dolnośląskiego w świetle badań 2006-2007