Bibliografia
Okładla dla

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej. Zalecenia dla decydentów.Wydawca Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami,
Odense, 2009
ISBN978-87-7110-017-4
Liczba stron32


Obszar Edukacja

Pierwszy raport z serii Kluczowe zasady został opublikowany przez Agencję w roku 2003. Raport ten nosił tytuł „Kluczowe zasady dotyczące edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami – Zalecenia dla decydentów” i oparty był na opracowaniach opublikowanych przez Agencję do roku 2003. Tak jak w przypadku poprzedniej edycji, niniejszy dokument przygotowany został przez decydentów działających w obszarze edukacji. Powstał on z myślą o tym, by innym podmiotom, odpowiedzialnym za działania na tym polu w całej Europie, udostępnić syntezę najważniejszym ustaleń, jakie wynikają z działań Agencji ukierunkowanych na wpieranie procesu włączania uczniów z różnymi typami specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) w system szkół rejonowych.
(z Przedmowy)

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA
1. WSTĘP
2. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W UJĘCIU EUROPEJSKIM I MIĘDZYNARODOWYM
2.1 Wytyczne określone na poziomie Unii Europejskiej
2.2 Wytyczne określone na poziomie międzynarodowym
3. KLUCZOWE ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI JAKOŚĆI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
Rozszerzenie uczestnictwa w edukacji w celu zwiększenia możliwości nabywania wiedzy przez wszystkich uczniów
Szkolenia w zakresie edukacji włączającej obejmujące wszystkich nauczycieli
Kultura organizacyjna i etos promujący edukację włączającą
Struktury wsparcia służące promocji edukacji włączającej
Elastyczne systemy dystrubucji środków promujące edukację włączającą
Programowe wytyczne promujące edukację włączającą
Ustawodawstwo promujące edukację włączającą
Uwagi końcowe
4. DALSZE INFORMACJE
4.1 Publikacje firmowane przez Agencję
4.2 Inne źródła