Bibliografia
Okładla dla

Każdy inny, wszyscy równi...Wydawca Rada Europy,
Strasburg, 2003
ISBN83-89037-21-1
Liczba stron213
Oficjalna strona publikacji (EN)

Obszar Edukacja

Kampania „Każdy inny, wszyscy równi…”
Współczesne społeczeństwa europejskie cierpią z powodu nasilania się wrogości związanej z rasizmem i nietolerancją wobec różnych mniejszości. Wielu ludzi w Europie próbuje temu przeciwdziałać, sięgając po możliwości, jakie daje monitorowanie organów władzy, współdziałanie w organizacjach pozarządowych oraz tworzenie inicjatyw lokalnych. Europejski Ruch Młodzieży (Każdy inny, wszyscy równi…) przeciw Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji ma na celu połączenie sił dla przeciwdziałania wszelkim formom nierównego traktowania ludzi.

Rosnący problem rasizmu i nietolerancji stał się tematem numer jeden podczas spotkania przywódców 32 państw członkowskich Rady Europy w Wiedniu w 1993 roku. Podjęto decyzję o opracowaniu planu współpracy krajów członkowskich, szczególnie w sferze ustawodawstwa i wychowania zwalczających rasizm, ksenofobię, antysemityzm i nietolerancję. Plan ten też przewidywał europejską kampanię młodzieżową. Kampania ta jest w pełni popierana przez dwie europejskie trybuny pozarządowych organizacji młodzieżowych, CENYC i ECB. Ponieważ problematyka ta ma zasięg światowy, rok 1995 został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem Tolerancji.

Zamierzeniem prezentowanej kampanii jest mobilizacja wszystkich grup społecznych do wspólnego działania na rzecz tolerancji i równowagi, poszanowania godności i praw człowieka, gwarantowania demokracji. Kampania ma rozpocząć proces trwający przez lata. Cele te nie mogą być nigdy w pełni osiągnięte. Należy jednak stwarzać warunki do poprawiania sytuacji, angażując przy tym możliwie największą liczbę osób.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Wprowadzenie

Część A
Rozdział 1. Wyzwania, problemy i ich geneza
Realia naszych społeczeństw: Zróżnicowanie
Różnice między ludźmi nie są uznawane za rzecz wartościową, częściej prowadzą do podejrzeń lub odrzucenia
Dzisiejsze społeczeństwa wielokulturowe są w znacznym stopniu konsekwencją procesów politycznych i ekonomicznych
Północ–Południe. Pytanie o brak równowagi
Międzynarodowy system ekonomiczny
Każdy z nas pomaga podtrzymywać brak równowagi
Wschód–Zachód: Nowe poszukiwania równowagi
Zmieniające się oblicza Europy
Różne Europy
Mniejszości w Europie
Mniejszości lokalne
Migranci, imigranci, uchodźcy
Formalne „witajcie” dla tych, którzy przybywają z zewnątrz
I co my na to wszystko?
Model do zaadoptowania

Rozdział 2. Zrozumieć różnice i dyskryminację
Od społeczeństw wielokulturowych do międzykulturowych
Porozmawiajmy o kulturze
Uczenie się własnej kultury – rzecz tak naturalna jak oddychanie
Tożsamość
Wszyscy żyjemy z wyobrażeniami
Stereotypy
Uprzedzenia
Uprzedzenia i stereotypy na temat innych grup kulturowych
Etnocentryzm
Powiązanie między wyobrażeniami a ich efektami
Dyskryminacja
Ksenofobia
Nietolerancja
Antysemityzm
Rasizm
Rasizm jest mitem
Rasizm jest ideologią
Rasizm jest głęboko zakorzeniony w historii
Rasizm może zmieniać
I co dalej?

Rozdział 3. Wychowanie międzykulturowe: pozytywne nastawienie do odmienności
Skąd się wzięło wychowanie międzykulturowe
Edukacyjny odzew na wielokuturowe społeczeństwo
Wychowanie międzykulturowe: proces edukacji społecznej
Dwie drogi

1. Formalne wychowanie międzykulturowe
W stronę grup i kultur mniejszościowych
W stronę grup i kultur większościowych
A sama szkoła?

2. Nieformalne wychowanie międzykulturowe
Praca z młodzieżą – ciągły proces
Wyobrażanie sobie siebie z zewnątrz
Rozumienie świata, w którym żyjemy
Zaznajomienie się z innymi realiami
Pozytywne spojrzenie na różnice
Wspieranie pozytywnych postaw, wartości i zachowań
Przerwa na myślenie

Część B
Lista ćwiczeń
Wstęp
Jak korzystać z pakietu
Ćwiczenia: poziomy i tematy
Załącznik
Źródła

Do pobrania: