Bibliografia
Okładla dla

Każdy człowiek ma prawa. Ilustrowana Deklaracja praw człowieka dla dzieci.

Przygotowana na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych

Wydawca Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o.,
Warszawa, 2009
ISBN978-83-7596-071-6
Liczba stron44


Obszar Prawo

Aby uczcić sześćdziesiątą rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, różne organizacje wspierają kampanię stowarzyszenia The Elders (starsi) pod hasłem "Każdy człowiek ma prawa". Naszym celem jest promowanie ogólnoświatowej dyskusji na temat wartości, które jednoczą nas jako członków ogromnej, ludzkiej rodziny, oraz sprawienie,, by jednostki i społeczności znów czerpały z siły jaką daja im prawa człowieka.
Jeśli chcesz się zaangażować w tę działaność, wejdź na stronę internetową www.EveryHumanHasRights.org. Możesz zacząć od złożenia zobowiązania do przestzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W ten sposób Twój głos wesprze rozwijający się ogólnoświatowy ruch ludzi, którzy żądają, by urzeczywistenienie praw ogłoszonych ponad pół wieku temu stało się priorytetem w XXI wieku.
(z przedmowy Mary Robinson, byłej Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka)