Bibliografia

Wybory samorządowe w 2010 roku miały wyjątkowy charakter ze względu na prowadzoną w tym okresie intensywną debatę publiczną, związaną z wprowadzeniem do polskiego systemu prawa wyborczego mechanizmu kwotowego – zmierzającego do zwiększenia liczby kobiet w organach władzy. Impuls do ożywionej dyskusji stanowił obywatelski projekt ustawy parytetowej, zgłoszony w grudniu 2009 roku, który był komentowany w mediach ze zmienną intensywnością w roku 2010. Temat uczestnictwa kobiet w polityce stał się jedną z głównych kwestii omawianych podczas samorządowej kampanii wyborczej. Instytut Spraw Publicznych również włączył się w tę dyskusję, przygotowując zestawienie obecności kobiet na listach wyborczych i prezentując je na seminarium zorganizowanym na tydzień przed wyborami, w listopadzie 2010 roku. Analiza liczby kandydatek do władz lokalnych to wstęp do projektu „Kobiety na listach wyborczych”, który Instytut Spraw Publicznych realizuje od 1 stycznia 2011 roku. Dzięki badaniom ilościowym i jakościowym zespół projektu zamierza ocenić szanse i zagrożenia obecności kobiet w polityce, a także określić, jak dalece wprowadzenie 35% kwot dla kobiet i mężczyzn na listach wyborczych wpłynie na skład organów władzy pod względem równości płci. Niniejszy raport ma przedstawić, jak kształtowała się partycypacja wyborcza kobiet w wyborach samorządowych w 2010 roku – ostatnich wyborach, kiedy udział kobiet i mężczyzn na listach wyborczych zależał wyłącznie od decyzji partii politycznych.
(fragment)