Bibliografia
Okładla dla

Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce.Autor/-ka Beata Kowalska , Krystyna Slany , Magdalena Ślusarczyk
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków, 2010
ISBN978-83-233-2972-5
Liczba stron524


Książka, którą polecamy Państwa życzliwej uwadze , to kolejna publikacja powstała w ramach istniejącego już blisko dekadę programu studiów genderowych w Instytucie Socjologii UJ. Jest ona odbiciem dynamicznie rozwijających się studiów nad kulturową tożsamością płci nie tylko w środowisku krakowskim, ale również w innych ośrodkach w Polsce. Jak pisze prof. Barbara Gąciarz w przedstawionym wyborze tak wielu opracowań, płeć została potraktowana jako zjawisko wielowymiarowe: biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, kulturowe i historyczne. Pozwoli to odbiorcom uświadomić sobie właściwą wagę zajmowania się problematyką genderową dla lepszego funkcjonowania społeczeństwa i kultury, a także zrozumienia uwarunkowań kształtujących postrzeganie rol społecznych kobiety i mężczyzny jako składowych szerszych procesów rozwojowych.
(od Wydawcy)


SPIS TREŚCI

Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, Znaczenie badań nad płcią społeczno-kulturową w Polsce. Wprowadzenie

I. W POSZUKIWANIU KOBIET W HISTORII

Anna Siwik, Kobieta w historii Polski
Janusz Radwan-Pragłowski, Od „niewiadomej” do „obywatelki”. Płeć kulturowa w dziejach polskich wyobrażeń
Agnieszka Nikliborc, Nieodkryte historie życia polskich kobiet. Teoretyczne i metodologiczne znaczenie kobiecych biografii dla gender studies
Maria Kryszewska, Odrzucona kobiecość, czyli wstrzemięźliwość seksualna w żywotach św. Jadwigi, św. Kingi i bł. Salomei
Agnieszka Łesiuk, Gwałt w czasie konfliktow zbrojnych - nowa bron XX wieku

II. GENDEROWY WYMIAR PRZEMIAN

Zdzisława Piątek, Nowe spojrzenie na zjawiska płci i rozmnażania po przełomie roku 1989
Jolanta Miluska, Paradoksy pozycji społecznej kobiet
Beata Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy stanu zdrowia starszych kobiet
Katarzyna Leszczyńska, Łukasz Zych, Wzory kobiecości w dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

III. U PROGU DOROSŁOŚCI – PRZEZ PRYZMAT PŁCI

Monika Grochalska, Trajektorie życia kobiet i mężczyzn - różnice w procesie zmiany statusu społecznego. Zarys pola problemowego
Ewa Krzaklewska, Wzory wchodzenia w dorosłość z perspektywy genderowej
Anna Ratecka, Niedokonczona egalitaryzacja – o władzy w polskich małżeństwach

IV. PŁEĆ W POLSKIEJ KULTURZE MASOWEJ

Katarzyna Slany, Płeć kulturowa w tradycyjnych zbiorach baśniowych najpopularniejszych na gruncie polskim
Małgorzata Bogunia-Borowska, W poszukiwaniu utraconego ojca. Obraz mężczyzny i ojca w polskim kinie po transformacji ustrojowej 1989 roku
Justyna Struzik, Konstrukt gender w polskiej kulturze hip-hopu
Joanna Bierówka, Feminizacja cyberprzestrzeni – wzory i konsekwencje

V. KOBIETY W NOWYCH ROLACH

Dorota Myśliwy, Kobiety na igrzyskach olimpijskich
Urszula Kluczyńska, Konstruowanie relacji między rodzajami w sporcie. Analiza telewizyjnych wiadomosci sportowych
Aleksandra Dzik, Kobieta niekobieca? Socjologiczny portret kobiet wyczynowo uprawiających „męskie” sporty. Na przykładzie wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa wysokogórskiego oraz rajdów przygodowych

VI. QUEER: W STRONĘ NOWEGO PARADYGMATU

Ewelina Ciaputa, Jak płeć stawała się rodzajem
Malgorzata Skowrońska, Co znaczy być queer w Polsce? Z badań jakościowych nad empirycznym wymiarem teorii queer
Malgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Dylematy badacza - wybrane niuanse z badań nad transseksualizmem
Aleksandra Migalska, Transseksualna opowieść o władzy, czyli czego nie wiemy o kobiecości
Dorota Majka-Rostek, Związki jednopłciowe jako „czysta relacja

NOTY O AUTORACH