Bibliografia
Okładla dla

Język równościowyWydawca Amnesty International
Warszawa, 2015
Liczba stron28
Link do publikacji

Obszar Kultura
Hasło słownikowe Język równościowy

Bardzo ważnym narzędziem kształtującym rzeczywistość jest język. Można go używać dwojako: utrwalając dotychczasowe stereotypy i uprzedzenia albo je eliminując.

Współczesne badania lingwistyczne dowodzą, że to jak mówimy nie jest jedynie odbiciem rzeczywistości, ale także narzędziem do jej kształtowania. Zmiany społeczne często wyprzedzają zmiany języka. Dlatego warto być wrażliwym na te kwestie. ,,Zauważanie” w języku grup dotąd w nim nieobecnych jest jednym z najpopularniejszych narzędzi służących zmianie społecznej i przeciwdziałaniu uprzedzeniom. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat praktyką stało się używanie do określania zawodów (zwłaszcza prestiżowych) głównie form męskich. Słowa takie jak “dyrektorka”, “prawniczka” czy “lekarka” zaczęły być zastępowane męskimi odpowiednikami. Kiedy kobiety zaczęły obejmować coraz wyższe stanowiska w nowych branżach, zajmować wysokie stanowiska polityczne, pojawiać się w świecie dotąd dla nich zamkniętym, zaczęły nazywać się w męskich formach, aby zwiększyć swój prestiż.
(ze Wstępu)