Bibliografia

SPIS TREŚCI

psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji
Katarzyna Bojarska
wprowadzenie do problematyki dyskryminacji
stereotypy i uprzedzenia
stereotypy jako szczególny rodzaj schematów
mechanizmy powstawania marginalizacji
samopodtrzymywanie się stereotypów i uprzedzeń – tendencyjne potwierdzanie własnych przekonań
przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji
wpływ stygmatyzacji na jej ofiary

podstawowe informacje o wykluczeniu i dyskryminacji w Polsce
Agnieszka Mikulska
pojęcie wykluczenia i dyskryminacji
wykluczenie i dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe
wykluczenie i dyskryminacja ze względu na wyznanie
wykluczenie i dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
wykluczenie i dyskryminacja ze względu na wiek
wykluczenie i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
podsumowanie

przykłady zrealizowanych projektów
Dorota Bregin
wstęp
ludzie z kontynentu
60 lat po wojnie
projekcja filmu „Na imię ma Sabine”
girls day (z ang. dzień dziewcząt)
żywa biblioteka
od-kodujmy świat bajek
klasa kobiet
objazdowy festiwal filmowy „Watch docs. Prawa człowieka w filmie”
festiwal praw człowieka
romski pstryk
w sąsiednich kadrach – Polacy i Czesi o sobie w komiksie
akademia twórczej aktywności
teatr osób niepełnosprawnych
projekcja filmu „Przełamując ciszę”
a’capella – łączy ludzi

zajęcia edukacyjne przeciwdziałające dyskryminacji
Marzanna Pogorzelska
uwagi dotyczące prowadzenia warsztatów
przygotowanie się do warsztatów
prowadzenie warsztatów
załącznik nr 1: materiał dla osoby prowadzącej
scenariusz 1: my i mniejszości
załącznik nr 2
scenariusz 2: moje miejsce różnorodne
scenariusz 3: burzymy nasz mur dyskryminacji

organizowanie imprez
Michał Pawlęga

finansowanie działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu
Michał Pawlęga

kontakty do organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji
Michał Pawlęga

literatura
Michał Pawlęga

publikacje edukacyjne
publikacje dotyczące dyskryminacji
dodatki
o autorkach i autorze
o patronach