Bibliografia
Okładla dla

Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.Autor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Grażyna Firlit-Fesnak , Łukasz Łotocki
Wydawca Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-7545-074-3
Liczba stron153
Link do publikacji

Obszar Prawo

Poradnik kierowany jest do wszystkich osób zajmujących się pomocą cudzoziemcom, którzy szukają w Polsce ochrony – zarówno tym, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, jak i tym, którzy otrzymali status uchodźcy, udzielono im ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Poradnik zawiera przydatne informacje o normach kulturowych wybranych grup imigranckich, o możliwości życia i integracji, pracy i edukacji, jakie mają cudzoziemcy w Polsce. Ponadto można w nim znaleźć wskazówki dotyczące ubiegania się o ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia z pomocy społecznej a także wskazówki dotyczące poszukiwania mieszkania.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Michał Żejmis
I.  Co warto wiedzieć o cudzoziemcach poszukujących w Polsce ochrony?

Joanna Majewska
II.  Sytuacja prawna cudzoziemców poszukujących ochrony

Paulina Babis
III. Indywidualny program integracji dla cudzoziemców poszukujących ochrony

Piotr W. Zawadzki
IV. Cudzoziemcy poszukujący ochrony a rynek pracy

Michał Żejmis
V. Cudzoziemcy poszukujący ochrony a system edukacji

Maciej Zawistowski
VI. Cudzoziemcy poszukujący ochrony a system ochrony zdrowia

Maciej Zawistowski
VII. Cudzoziemcy poszukujący ochrony a kwestia mieszkaniowa

Renata Gierszewska
VIII. Cudzoziemcy poszukujący ochrony a system pomocy społecznej

Wzór wniosku do OPS

Aneks 1. Instytucje i organizacje ważne dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce

Aneks 2. Wzory dokumentów cudzoziemca