Bibliografia
Okładla dla

International perspectives on positive action measures. A comparative analysis in the European Union, Canada, the United States and South Africa.



Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2009
ISBN978-92-79-11156-3
Liczba stron80


Istnieje powszechne przekonanie, że problem dyskryminacji w zatrudnieniu i świadczeniu usług nie zniknie sam z siebie. Bardzo istotna jest rola rządów w promowaniu stosowania akcji pozytywnych. Na poziomie Unii Europejskiej wprowadzono znaczące zmiany w prawie, które dają podstawy do działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację. Niezależnie jednak od korzystnego wpływu unijnego prawodawstwa, niewielkie postępy uczyniono w regulacjach dotyczących sposobów i procedur stosowania akcji pozytywnych.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Executive summary
1. Introduction and methodological approach
2. Contextualising the study
3. Exploring positive action from a legal perspective
4. Perceptions of positive action in the European Union
5. Perceptions of positive action in Canada, the United States and South Africa
6. Positive action measures across different discrimination grounds, organisations and sectors
7. Conclusions and recommendations
Bibliography