Bibliografia
Okładla dla

Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość, preferencje i wzory relacji imigrantów w PolsceAutor/-ka Kinga Wysieńska
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2010
Liczba stron23
Link do publikacji

Różne mogą być kryteria podziałów społecznych (płeć, rasa, wykształcenie, dochód etc.), podobnie jak odmienne mogą być źródła problemów z integracją (w tym ekonomiczną, mierzoną na przykład mobilnością pionową, czyli osiąganiem coraz wyższych pozycji społeczno-ekonomicznych) imigrantów zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym i narodowym. Przyczyny niepowodzenia w integracji, braku mobilności pionowej i tworzenia się enklaw narodowo-etnicznych mogą tkwić w zorganizowanych (zinstytucjonalizowanych) działaniach o charakterze wykluczającym, ale mogą być też wynikiem indywidualnych decyzji dyskryminacyjnych i autodyskryminacyjnych".
(ze Wstępu )