Bibliografia
Okładla dla

Integracja osób niepełnosprawnych. Europejska strategia równych szans.Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2007
Liczba stron7


Równe szanse dla równych praw
Europejska wartość dodana
Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych (ERON) w 2003 r. skłonił obywateli Unii Europejskiej do zainteresowania się prawami osób niepełnosprawnych. Kraje członkowskie ponoszą główną odpowiedzialność za działania na rzecz niepełnosprawnych. Jednakże Unia Europejska odgrywa kluczową rolę, uzupełniając i rozwijając działania krajowe oraz tworząc warunki dla dalszego rozwoju poprzez ustawodawstwo europejskie oraz działania, które mają wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych.