Bibliografia
Okładla dla

Inspirator równościowy

Poradnik dla usługodawców warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej

Autor/-ka Karolina Kędziora , Katarzyna Kubin , Katarzyna Wencel , Kinga Wysieńska
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2012
ISBN978-83-7689-145-3
Liczba stron70


Obszar Prawo

Prawo do równego traktowania to prawo każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest kobietą czy mężczyzną, jaki ma kolor skóry, jakim językiem się posługuje, jaką religię wyznaje, czy żyje w związku z kobietą czy z mężczyzną, lub innych cech. To prawo fundamentalne przynależne każdemu z nas, mające swoje źródło w przyrodzonej godności istoty ludzkiej.
Dyskryminując, tracimy wszyscy. Krzywdzimy innych, ponosimy koszty utraty dotychczasowych lub potencjalnych klientów, a nasze podatki – zamiast na przykład na rozwój infrastruktury – są przeznaczane na wsparcie wykluczonych, czyli tych, którzy świadomie lub nieświadomie zostali przez nas postawieni w gorszej sytuacji.
W interesie nas wszystkich jest zatem jak najszersze stosowanie zasad równego traktowania oraz akceptacja inności i różnorodności.
Niniejszy poradnik zawiera praktyczne wskazówki i rozwiązania dla wszystkich podmiotów – dużych i małych, prywatnych i publicznych – dostarczających dobra lub świadczących usługi dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
(ze Wstępu)


SPIS RZECZY:
I. Dlaczego warto przeczytać ten inspirator?
II. Co to jest dyskryminacja – dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia, dyskryminacja przez asocjację, wiktymizacja?
III. Kogo i kiedy obowiązują przepisy? Warunki dostępu i świadczenia usług dla różnych grup prawnie chronionych
IV. Wyjątki – kiedy i w zakresie jakich przesłanek?
V. Przykład kodeksu równego traktowania, który możesz przyjąć w swojej firmie
Instytucje państwowe przeciwdziałające dyskryminacji
Organizacje pozarządowe oferujące wsparcie, pomoc prawną, szkolenia i treningi dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji

Do pobrania: