Bibliografia
Okładla dla

Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji.

Przykłady praktyczne

Autor/-ka Katarzyna Kubin , Natalia Klorek
Wydawca Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Warszawa, 2012
ISBN978-83-932271-1-2
Liczba stron250
Strona publikacji na http://ffrs.org.pl

Obszar Edukacja

Publikacja jest zbiorem 11 artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Każdy z tekstów poświęcony jest autorskim działaniom, podejmowanym w placówkach przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce (w szczególności uczniów uchodźczych i uczennice uchodźcze), mającym przyczynić się do powstania zintegrowanej społeczności szkolnej i placówki wielokulturowej. Wśród działań i rozwiązań opisanych w publikacji znajdują się m.in. zatrudnienie w szkole pomocy nauczyciela lub osoby pracującej jako asystent międzykulturowy czy asystentka międzykulturowa, działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów, zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji, oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego. Książka stanowi cenny zapis wyzwań stających przed placówkami oświatowymi, przyjmującymi dzieci cudzoziemskie, oferując jednocześnie konkretne rozwiązania, opisane przez osoby mające praktykę w pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi.


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Katarzyna Kubin

Część I. Szkoła wielokulturowa w Polsce
1. Nauka w klasie wielokulturowej – refleksje nauczycielki gimnazjum
Kaja Malanowska

2. Rola szkolnej opiekunki dzieci cudzoziemskich w szkole wielokulturowej. Przykład z Bytomia
Dorota Sałabun

3. Jak wspierać pluralizm w szkole? Kilka dobrych rad dotyczących uczenia i wychowywania w szkole wielokulturowej
Magdalena Rud

4. Prowadzenie szkoły wielokulturowej w Polsce – pomysły rozwiązań instytucjonalnych
Aneta Derda

Część II. Innowacyjne rozwiązania edukacyjne w kontekście wielokulturowości
5. Edukacja wczesnoszkolna. Przykład wsparcia dzieci czeczeńskich
Urszula Jurczykowska, Agnieszka Myszkowska

6. Działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów – razem na rzecz wielokulturowej społeczności szkolnej
Urszula Jędrzejczyk

7. Nauczanie języka polskiego dzieci cudzoziemskich – działalność wolontariuszy i wolontariuszek w projekcie „Teraz polski!”
Barbara Gwóźdź

8. Wykorzystanie elementów tutoringu w pracy z grupą wielokulturową w systemie edukacji nieformalnej
Małgorzata Wiśniewska

Część III. Pomoc nauczyciela i asystent międzykulturowy jako rozwiązania instytucjonalne
9. Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązanie starych problemów. Przykład z Coniewa
Bogumiła Lachowicz

10. Pomoc nauczyciela – szczególna forma wsparcia udzielana szkołom przez organ prowadzący. Przykład warszawskiego Targówka
Natalia Klorek

11. Doświadczenia i refleksje pomocy nauczyciela w warszawskim gimnazjum
Zaira Barkinhoeva

Aneks 1. – Przykładowe pismo do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o przyznanie środków na zatrudnienie pomocy nauczyciela

Aneks 2. – Przykładowy zakres obowiązków osoby zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, asystenta międzykulturowego lub asystentki międzykulturowej

Bibliografia
Informacja o autorkach
Informacja o Serii Maieutike
Informacja o Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

Do pobrania: