Bibliografia
Okładla dla

Inni czy podobni? Charakterystyka osób z ograniczeniem sprawnościAutor/-ka Anna Małgorzata Chodynicka , Piotr Rycielski
Wydawca Wydawnictwo SWPS,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-89281-64-7
Liczba stron105
Link do publikacji

Obszar Praca
Hasło słownikowe Niepełnosprawność

OPIS

(...) Celem pracy – jak piszą Autorzy – jest przekazanie informacji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce „różnym grupom odbiorców – takim, jak pracownicy organizacji pomocowych, stowarzyszeń i fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, nauczycielom, a wreszcie osobom doświadczającym ograniczeń z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności i ich rodziny oraz wszystkim zainteresowanym problemem nierówności społecznych”.(...)

(...) uważam, że praca została poświęcona istotnemu problemowi społecznemu, a jej opublikowanie może zainteresować wielu czytelników. Pomoże bowiem zrozumieć sytuacje osób niepełnosprawnych w Polsce i być może przyczyni się do przekonania tych, którzy maja coś w tej kwestii do powiedzenia, że jeszcze bardzo wiele pozostało do zrobienia. (...)

(...) Rozpoczęłam czytanie z zainteresowaniem – i tak też zakończyłam. Moje przekonanie o gorszej sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce znalazło swoje potwierdzenie – i to nie w obiegowych poglądach, a w twardych danych. Obraz sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce jest smutny, ale też rolą Autorów jest wyraźnie i głośne o tym pisanie – reszta należy nie tylko do osób podejmujących decyzje na poziomie instytucjonalnym, ale też do nas – czytelników lobbujących na rzecz tej grupy mieszkańców Polski.

Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Instytut Psychologii UAM, Poznań


Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.

Książka ukazała się w Serii III: OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY

 

SPIS TREŚCI
Wstęp

1. Niepełnosprawność i zasada pomocniczości
1.1. Wprowadzenie
1.2. Zasada pomocniczości
1.3. Należność osób z niepełnosprawnością
1.4. Podsumowanie

2. Źródła danych sondażowych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Opis wykorzystanych zbiorów danych
2.2.1. Diagnoza społeczna
2.2.2. Europejski sondaż społeczny
2.2.3. Dane z badań własnych realizowanych przez Pentor
2.3. Analizowane obszary funkcjonowania respondentów

3. Analiza polskich danych sondażowych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Analiza sytuacji osób z ograniczoną sprawnością w Polsce
3.2.1. Wykształcenie
3.2.2. Zadowolenie z życia
3.2.3. Warunki udanego życia
3.2.4. Stosunek do życia i ludzi
3.2.5. Potrzeby osób sprawnych i z ograniczoną sprawnością
3.2.6. Ocena stanu zdrowia
3.2.7. Wymiana społeczna
3.2.8. Podsumowanie
3.3. Mechanizmy wpływające na jakość życia w Polsce
3.3.1. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
3.3.2. Osoby deklarujące niepełnosprawność
3.3.3. Osoby bez ograniczenia sprawności
3.3.4. Porównanie trzech grup
3.4. Podsumowanie

4. Porównanie międzykulturowe
4.1. Wprowadzenie
4.2. Dobór krajów
4.2.1. Dlaczego wybraliśmy właśnie te kraje?
4.2.2. Wymiany kultur
4.2.3. Indywidualizm - kolektywizm
4.3. Kultury Ja współzależnego i Ja niezależnego
4.3.1. Opis wymiaru Ja-N - Ja-W
4.3.2. Niezależność w porównaniach międzykulturowych
4.3.3. Poczucie kontroli
4.3.4. Sukces
4.3.5. Sposób wychowania
4.3.6. Polska a wymiar Ja-N - Ja-W
4.3.7. Niezależność a osoby z niepełnosprawnością w kulturach Ja-W i Ja-N
4.4. Polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich
4.4.1. Założenia polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością w Szwecji
4.4.2. Tworzenie przestrzeni publicznej bez barier w wybranych krajach europejskich
4.4.3. Podsumowanie
4.5. Uczestnicy badania porównawczego
4.6. Wyniki
4.6.1. Poczucie zdrowia
4.6.2. Depresyjność
4.6.3. Edukacja
4.6.4. Zaufanie
4.6.5. Wartości
4.6.6. Myślenie o przyszłości
4.6.7. Troska o innych
4.6.8. Szacunek
4.6.9. Wzajemna pomoc
4.6.10. Podsumowanie
4.7. Determinanty jakości życia osób z niepełnosprawnością w Szwecji i w Polsce
4.7.1. Poczucie spełnienia i bliskości z innymi w najbliższej okolicy
4.7.2. Poziom pozytywnej energii
4.7.3. Zaufanie do instystucji międzynarodowych
4.7.4. Jakość życia osób z niepełnosprawnością w Szwecji
4.7.5. Jakość życia osób z niepełnosprawnością w Polsce
4.8. Podsumowanie

Zakończenie
Literatura
Komentarz
Aneks