Bibliografia
Okładla dla

Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.Wydawca Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
Warszawa, 2010
ISBN2-87460-110-1
Liczba stron40


Obszar Edukacja
Hasło słownikowe Teksty łatwe do czytania

Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania zostały opracowane przez organizację Inclusion Europe – Europejskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, której celem jest walka o respektowanie praw osób niepełnosprawnych. Standardy zostały utworzone aby ułatwić rozumienie informacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Oczywiście, standardy te mogą być użyteczne również do przygotowania informacji łatwych do zrozumienia przeznaczonych dla innych osób. Na przykład dla osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym osób, które mają trudności z czytaniem.
(fragment)

SPIS TREŚCI
O standardach
O czym mówią standardy?
Kto może stosować standardy?
Dlaczego potrzebujemy standardów?
1. Ogólne standardy przygotowania informacji łatwej do czytania i zrozumienia
Zanim zaczniesz
Wyrazy
Zdania
Jak uporządkować informacje?
2. Standardy dotyczące informacji pisanej
Kompozycja i format
Pisanie
Wyrazy
Zdania
Tekst pisany
Jak powinien wyglądać twój tekst?
Ilustracje
Jak pokazać ludziom, że dokument jest łatwy do czytania?
Standardy łatwego czytania w języku polskim
3. Standardy dotyczące informacji elektronicznej
Tworzenie stron internetowych dostępnych dla wszystkich
Twoja strona główna
Poruszanie się po różnych stronach internetowych
Jak powinna wyglądać twoja witryna?
Linki
Tworzenie dostępnych publikacji na płytach CD
4. Standardy dotyczące informacji video
Wprowadzenie
Porady ogólne
Przygotowanie opakowania płyty DVD
Głos w tle
Obraz
Film
Napisy
Audiodeskrypcja
5. Standardy dotyczące informacji audio