Bibliografia
Okładla dla

Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawnościAutor/-ka Janusz Kirenko
Wydawca Wydawnictwo UMCS,
Lublin, 2007
ISBN978-83-227-2779-9
Liczba stron322


Obszar Nauka
Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Główne wartości książki to jej wielostronne podejście do problematyki niepełnosprawności, kładące nacisk na znaczenie komponentów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych europejskich propozycji dotyczących wymagań, jakie stawia się środowisku, w którym żyją osoby z niepełnosprawnością. W książce znaleźć można inspiracje dla dalszych poszukiwań w omawianej dziedzinie, szczególnie jeśli chodzi o problemy percepcji społecznej oraz teorii atrybucji. Zaproponowane w pracy interpretacje badanych zjawisk pozostają w zgodności, a nawet potwierdzają słuszność najnowszych koncepcji, wdrażanych w programach grup ekspertów działających w ramach Wspólnoty Europejskiej.
(opis ze strony Wydawcy)