Bibliografia

Historia Polski, tak jak historia znakomitej większości innych krajów, jest historią kontaktu ludzi różnych kultur, religii, poglądów, języków. Polska była tyglem narodów za czasów I Rzeczpospolitej — ale nie tylko. Gościła przybyszów i wcześniej, i później. Jedni uprawiali tutaj ziemię, inni — budowali domy, uprawiali handel, tworzyli dzieła sztuki, czy przyjeżdżali w celach matrymonialnych. Tak było tysiąc, pięćset i sto lat temu. I tak samo jest dziś.

Współczesna imigracja i obecność cudzoziemców w Polsce nie jest na tych ziemiach niczym nowym. Ludzie przemieszczają się, wędrują, szukają dla siebie miejsca od zawsze. Niektórzy znajdują to miejsce w Polsce. Tak samo, jak niektórzy Polacy znajdują sobie miejsce do życia za granicą. Tak było zawsze. Tak jest. I tak pewnie będzie.
(Agnieszka Kosowicz, Wstęp)

SPIS TREŚCI

Agnieszka Kosowicz, Wstęp. Pierwszy był Homo erectus — czyli parę słów o historii

Agnieszka Kosowicz:
Imigranci w polskim społeczeństwie
Imigranci w liczbach
Kim są imigranci i czym się zajmują?
Główne grupy imigrantów
Imigranci z czasów rozpadu ZSRR
Repatriacja—Kazachstan
Romowie z Bułgarii i Rumunii
Imigranci z Azji
Szczególne grupy imigrantów: uchodźcy, ofiary handlu ludźmi
Prawa imigrantów
Prawo do edukacji
Prawo do pomocy społecznej
Prawo do pracy
Prawo do ochrony zdrowia
Prawo do szukania w Polsce ochrony międzynarodowej
Polska z perspektywy imigranta
Bibliografia

Agata Marek:
Podstawy islamu
Kim są muzułmanie?
Pięć dogmatów wiary
Pięć filarów wiary
Islam na świecie
Muzułmanie w Europie
Muzułmanie w Polsce
Religia, tradycje i obyczaje polskich Tatarów — muzułmanie jako część polskiej kultury
Islam a chrześcijaństwo
Społeczeństwo w islamie
Sunnici i szyici
Prawo w islamie
Państwo w islamie
Dżihad
Fundamentalizm muzułmański, islam a terroryzm
Obyczaje w islamie
Kobieta i mężczyzna w islamie
Rodzina i małżeństwo
Zakazy w islamie
Obrzędy rodzinne
Dlaczego boimy się islamu?
Wizerunek islamu i muzułmanów w Polsce
Straszenie islamem
Stosunek społeczeństwa polskiego do obcych — muzułmanie w oczach Polaków
Bibliografia na temat islamu w języku polskim

Teresa Halik:
Wietnam. Zarys historii
Konfucjanizm — ideologia władzy
Najważniejsze obszary wpływów konfucjanizmu
Rodzina—relacje w rodzinie
Nauka i wykształcenie

Do pobrania: