Bibliografia

Celem Publikacji było przygotowanie pomocy dydaktycznej dla nauczycieli ze szkół, w których uczą się dzieci imigrantów. Są w książce scenariusze lekcji, które mają pomóc wprowadzić ucznia z odmiennej kultury do społeczności klasowej, a także przygotować polskich uczniów na spotkanie z kolegami z innego kręgu kulturowego. Zamieściliśmy w niej opisy kultur najczęściej przybywających do nas imigrantów — Wietnamu, islamu, Ukrainy, Armenii, Indii i Chin. To opisy kultur „w pigułce”, które mają dostarczyć nauczycielowi podstawowej wiedzy o kraju czy kulturze, z której pochodzi nowy uczeń.
(ze Wstępu)

SPIS RZECZY
O projekcie

Maciej Bohosiewicz:
Armenia
Informacje ogólne
Rys historyczny
Religia i skład etniczny

Paweł Kornacki
Chiny: profil kulturowy
Podstawowe informacje historyczne
System wartości kultury chińskiej
Sytuacja etniczna i religie w Chinach
Języki chińskie i języki mniejszości etnicznych w Chinach
Uwagi o transkrypcji pisma chińskiego
Bibliografia

Joanna Jurewicz
Indie
Rys historyczny
Rozwój kultury i sztuki
Religie
System kastowy
Współczesne Indie

Agata Marek
Islam
Islam na świecie
Narodziny islamu
Podstawy religii
Obyczaje w islamie
Prawo w islamie
Islam w Polsce

Piotr Kuspys
Oblicza współczesnej Ukrainy
Kultura ukraińska
Zarys historii
Religia na Ukrainie
Uwarunkowania polityczne
Uwarunkowania gospodarcze
Powody emigracji

Teresa Halik
Wietnamskość — naturalna kolej rzeczy czy świadomy wybór
Wstęp
Historia
Kultura
Mniejszości etniczne w Wietnamie

Izabela Czerniejewska
Scenariusze zajęć
Wprowadzenie
Wartości w każdej kulturze
Różnorodność we mnie, odmienność w tobie?
Stereotypy duże i małe
Wyrzućmy z siebie stereotypy!
Goście i gospodarze
Kto pyta—nie błądzi?
Zwierzęta świata
Religie świata
Warsztaty artystyczne: tydzień z różnorodnością
Dziennik: spotkanie z Innymi