Bibliografia

Niniejsza praca jest próbą opisu zmieniającego się na naszych oczach świata, w którym następuje przemiana intymnych relacji, powstają nowe formy zażyłości, odbiegające od tego, co przekazuje wzorzec kultury dominującej, opisujący życie z perspektywy jednorodności. Zawiera ona dziewiętnaście artykułów przygotowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z kraju i zagranicy. Jest to pierwsza tak obszerna pozycja w języku polskim, traktująca o zjawisku homoseksualizmu w ujęciu interdyscylinarnym: medycznym, socjologicznym, kulturoznawczym, religioznawczym, antropologicznym i prawnym.
(informacja ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

 • Część I:: HOMOSEKSUALIZM:: WIELOWYMIAROWY ZARYS ZAGADNIENIA
  Dywersyfikacja form życia rodzinnego we współczesnym świecie. Przykład związków homoseksualnych
  Homoseksualizm
  Kształtowanie się tożsamości homoseksulnej
  Zachowania homoseksualne i postawy wobec homoseksualizmu. Analiza porównawcza Polski i krajów wysoko rozwiniętych
  Od teorii dewiacji do teorii ąueer. Lesbijki i geje w polilogu akademickim
  Poland meets ąueer theory

 • Część II:: HOMOSEKSUALIZM:: KULTUROWE EGZEMPLIFIKACJE
  Konstruowanie i odkrywanie kultury gejowsko-lesbijskiej
  Życie codzienne par homoseksualnych. Studium trzech przypadków
  Homoseksualizm w antropologii społeczno-kulturowej. Szkic problematyki
  Prawa osób o orientacji homoseksualnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  Prześladowanie gejów w latach 1933-45 w Niemczech
  Zakazane pragnienia. Miłość między kobietami w wybranych krajach Bliskiego Wschodu
  Kościół szwedzki a promocja praw gejów w Szwecji
  Rozwój studiów gejowsko-lesbijskich w Holandii
  Zakazane pragnienia? Miłość homoseksualna w muzułmańskiej teologii mistycznej

 • Część III:: STUDENCKIE STUDIA NAD ZJAWISKIEM HOMOSEKSUALIZMU
  Kamp - kłamstwo, które mówi prawdę? Dandyzm XX wieku?
  Psychologiczne, społeczne oraz prawne aspekty wychowywania dzieci przez pary homoseksualne
  Różowy odcień PRL-u. Zarys badań nad mniejszościami seksualnymi w Polsce Ludowej
  Wizerunek publiczny homoseksualistów w Polsce
  Bibliografia
  Noty o autorach
  Indeks nazwisk
  Indeks rzeczowy