Bibliografia
Okładla dla

Handel kobietami - przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych

Przewodnik dla ofiar handlu ludźmi. Zalecenia dla organizacji oferujących pomoc ofiarom.

Autor/-ka Helga Flamtermesky (koordynacja)
Wydawca Projekt Mujer Frontera,
2013
Liczba stron31
Link do publikacji

Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Przemoc

Niniejsza publikacja jest częścią międzynarodowego projektu Mujer Frontera („Kobieta na Granicy”), zapoczątkowanego w roku 2008 i mającego na celu wsparcie kobiet imigrantek, które padły ofiarą handlu ludźmi.
Głównymi celami projektu Mujer Frontera / Kobieta na Granicy są: przedstawienie społeczeństwu ofiar handlu ludźmi jako osób wykazujących inicjatywę i zdolnych do działania; sprawienie, aby ich przemyślenia i sugestie były brane pod uwagę przez organizacje społeczne oraz instytucje, których rolą jest zapobieganie handlowi ludźmi oraz pomoc ofiarom; zapewnienie pomocy i wsparcia ofiarom handlu ludźmi.
Treść przewodnika opiera się na doświadczeniach oraz potrzebach kobiet, będących obecnie lub w przeszłości ofiarami handlu ludźmi. Jego tworzenie było procesem długotrwałym i emocjonalnie obciążającym.


SPIS TREŚCI

 1. CZYM JEST HANDEL LUDŹMI?
  Formy wykorzystywania ofiar handlu
  Jak to się zaczyna?
  Najczęstsze metody stosowane w handlu kobietami
  Sposoby kontroli przetrzymywanych kobiet
  Jak się uwolnić?
 2. RADY DLA POTENCJALNYCH OFIAR
  HANDLU KOBIETAMI
  Jak tego uniknąć?
  Jak poznać, czy jesteś ofiarą handlu ludźmi?
  Jeśli stałaś się ofiarą...
  Strategie ucieczki
  Oswobodzenie
  Jak znaleźć pomoc?
  Jeśli chcesz złożyć doniesienie…
 3. JAK ZADBAĆ O OFIARĘ
  Dlaczego doradzamy?
  Rozpoznanie ofiary
  O wywiadzie
  Potrzeby ofiary