Bibliografia
Okładla dla

Handbook on Health Inequality Monitoring

with a special focus on low- and middle-income countries

Wydawca Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation),
Genewa, 2013
ISBN978 92 4 154863 2
Liczba stron126
Link do publikacji

Obszar Zdrowie
Hasło słownikowe Obszary dyskryminacji

Podręcznik jest przede wszystkim przeznaczony dla pracowników ministerstw zdrowia, żeby mogli stworzyć system monitorowania nierówności w dostępie do usług zdrowotnych w krajach członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jednakże, może on być również interesujący dla lekarzy, badaczy, studentów i innych. Zakładamy, że osoby korzystające z tego podręcznika mają podstawową wiedzę statystyczną i z prowadzeniem monitoringu. 

SPIS TREŚCI
Foreword
Introduction
Executive summary

 1. Health inequality monitoring: an overview
  1.1 What is monitoring?
  1.2 What is involved in health monitoring?
  1.3 What is health inequality monitoring?
  1.4 Why conduct health inequality monitoring?
  1.5 How can health inequality monitoring lead to implementing change?
  1.6 How are the social determinants of health related to health inequality monitoring?
 2. Data sources
  2.1 Data source types
  2.2 Population-based data sources
  2.3 Institution-based data sources
  2.4 Strengths and limitations of key data sources
  2.5 Data source mapping
 3. Measurement of health inequality
  3.1 How can health inequalities be measured?
  3.2 Simple measures of inequality (pairwise comparisons)
  3.3 Limitations of simple measures of inequality
  3.4 Complex measures of inequality
  3.5 Complex measures of inequality in ordered groups
  3.6 Complex measures of inequality in non-ordered groups
  3.7 Population attributable risk
 4. Reporting health inequalities
  4.1 Audience-conscious reporting
  4.2 Methods of presenting data
  4.3 Key aspects of health inequality reporting
  4.4 Selecting measures of health inequality to report
  4.5 Special considerations
  4.6 Reporting time trends
  4.7 Defining priority areas
 5. Step-by-step health inequality assessment: reproductive, maternal and child health in the Philippines
  5.1 Selecting relevant health indicators and equity stratifiers
  5.2 Data source mapping
  5.3 Data analysis
  5.4 Reporting inequality
  5.5 Defining priority areas

  Conclusion
  Appendix: Health indicator definitions