Bibliografia

21 marca – z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową – w Europejskim Trybunale Praw Człowieka zostanie zaprezentowany pierwszy wszechstronny przewodnik po europejskim prawie o niedyskryminacji.
Przewodnik po europejskim prawie o niedyskryminacji, opublikowany wspólnie przez Europejską Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest pierwszym wszechstronnym przewodnikiem po europejskim prawie o niedyskryminacji. Publikacja opiera się na orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podręcznik obejmuje następujące tematy: kontekst i tło historyczne europejskiego prawa o niedyskryminacji (w tym traktaty ONZ dotyczące praw człowieka), kategorie dyskryminacji i mechanizmy obronne, zakres obowiązywania prawa (w tym podmioty chronione) oraz podstawy ochrony, tj. płeć, niepełnosprawność, wiek, rasa i narodowość. Podręcznik jest skierowany do środowiska prawniczego na poziomie krajowym i europejskim, w tym do sędziów, prokuratorów, prawników, funkcjonariuszy organów ścigania i innych podmiotów zajmujących się udzielaniem porad prawnych, jak np. krajowych instytucji praw człowieka, organów ds. równouprawnienia i ośrodków porad prawnych.

SPIS TREŚCI
FOREWORD
ABBREVIATIONS
1. INTRODUCING EUROPEAN NON-DISCRIMINATION LAW:
CONTEXT, EVOLUTION AND KEY PRINCIPLES
1.1. Context and background to European non-discrimination law
1.1.1. The Council of Europe and the European Convention on Human Rights
1.1.2. The European Union and the non-discrimination directives
1.2. Current and future developments in European protection mechanisms
1.2.1. EU Charter of Fundamental Rights
1.2.2. UN human rights treaties
1.2.3. European Union accession to the European Convention on Human Rights
Key points
Further reading
2. DISCRIMINATION CATEGORIES AND DEFENCES
2.1. Introduction
2.2. Direct discrimination
2.2.1. Unfavourable treatment
2.2.2. A comparator
2.2.3. The protected ground
2.3. Indirect discrimination
2.3.1. A neutral rule, criterion or practice
2.3.2. Significantly more negative in its effects on a protected group
2.3.3. A comparator
2.4. Harassment and instruction to discriminate
2.4.1. Harassment and instruction to discriminate under the EU non-discrimination directives
2.4.2. Harassment and instruction to discriminate under the ECHR
2.5. Special or specific measures
Key points
2.6. Defences of less favourable treatment under European non-discrimination laws
2.6.1. Introduction
2.6.2. Break down of the general defence
2.6.3. Application of the general defence
2.6.4. Specific defences under EU law
2.6.4.1. Genuine occupational requirement
2.6.4.2. Religious institutions
2.6.4.3. Exceptions on the basis of age
Key points
Further reading
3. THE SCOPE OF EUROPEAN NON-DISCRIMINATION LAW
3.1. Introduction
3.2. Who receives protection under European non-discrimination law?
3.3. The scope of the European Convention: Article 14 and Protocol 12
3.3.1. The nature of the prohibition on discrimination in the Convention
3.3.1.1. Rights covered by the Convention
3.3.1.2. The scope of convention rights
3.3.1.3. Protocol 12
3.4. The scope of the EU non-discrimination directives
3.4.1. Employment
3.4.1.1. Access to employment
3.4.1.2. Conditions of employment, including dismissals and pay
3.4.1.3. Access to vocational guidance and training
3.4.1.4. Worker and employer organisations
3.4.1.5. The European Convention and the context of employment
3.4.2. Access to welfare and forms of social security
3.4.2.1. Social protection, including social security and healthcare
3.4.2.2. Social advantages
3.4.2.3. Education
3.4.2.4. The European Convention and the context of welfare and education
3.4.3. Access to supply of goods and services, including housing
3.4.3.1. The European Convention and the context of goods and services, including housing
3.4.4. Access to justice
3.4.4.1. The European Convention and the context of access to justice
3.5. Application of the Convention beyond EU law
3.5.1. The ‘personal’ sphere: private and family life, adoption, the home and marriage
3.5.2. Political participation: freedom of expression, assembly and association, and free elections
3.5.3. Law enforcement
3.5.4. Criminal law matters4
Key points
Further reading
4. PROTECTED GROUNDS
4.1. Introduction
4.2. Sex
4.3. Sexual orientation
4.4. Disability
4.5. Age
4.6. Race, ethnicity, colour and membership of a national minority
4.7. Nationality or national origin
4.8. Religion or belief
4.9. Language
4.10. Social origin, birth and property
4.11. Political or other opinion
4.12. ‘Other status’
Key points
Further reading
5. EVIDENTIAL ISSUES IN NON-DISCRIMINATION LAW
5.1. Introduction
5.2. Sharing of the burden of proof
5.2.1. Factors not needing to be proven
5.3. Role of statistics and other data
Key points
Further reading
LIST OF CASES
Case-law of the International Court of Justice
Case-law of the European Court of Justice
Case-law of the European Court of Human Rights
Case-law of the European Committee of Social Rights
Case-law of the Human Rights Committee
Case-law of national courts
TABLE OF LEGAL TEXTS
International instruments
EU instruments
ADDITIONAL MATERIALS AVAILABLE ON CD-ROM
ONLINE SOURCES
Note on citation