Bibliografia
Okładla dla

GŁOSY KOBIET. Prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursuAutor/-ka Bernadetta Darska
Wydawca Wydawnictwo PORTRET,
Olsztyn, 2009
ISBN9788360477229


Obszar Media
Przesłanki Płeć

„Rozprawa jest pierwszą monografią tematu, kluczowego dla kilku przynajmniej zjawisk związanych ze współczesnym czasopiśmiennictwem, sferą publiczną, dyskursem emancypacyjnym, ideami rozwijanymi po roku 1989. Rozmaicie zaplanowane odsłony tego tematu znalazły się w publikacjach dotyczących feminizmu i gender studies lub rynku prasy. Ujęcie zaproponowane przez Bernadettę Darską wydaje się na tym tle pionierskie, celne, a nawet niezbędne. Jasno wytyczony cel i zakres badań to wstępna zapowiedź sukcesu przedsięwzięcia. [...] W pismach analizowanych przez Bernadettę Darską, jak w soczewce, odbijają się, oczywiście, ważne problemy współczesności, jednak wspomniane pożytki wynikają z umiejętnego analizowania i syntetyzowania, z rozległości wiedzy i metodologicznego kunsztu. Metaforycznie można rzec, iż narracja Darskiej ma właściwości zagęszczające przedmiot badań, tworzące zeń uniwersalny model operacyjny, dookreślające logikę, dynamikę procesu społecznego produkującego dyskurs czasopiśmienniczy. [...] Na podkreślenie zasługuje nie tylko monograficzny charakter pracy, która wobec tego wnosi do nauki nowe rozpoznanie sytuacji prasy i dyskursów, ale także sposób jej napisania. Rozprawę tę czytałam z zainteresowaniem i przyjemnością. Niewątpliwie wymienione w recenzji cechy tekstu są uwarunkowane rozległą działalnością krytyczną i naukową Bernadetty Darskiej. Zaangażowanie jest w tej sytuacji zrozumiałe, można mówić o splocie wyuczonych metodologii humanistycznych i podejścia uczestniczki, współtwórczyni dyskursu czasopiśmienniczego. Ta podwójność zwiększa wiarygodność”.
prof. dr hab. Inga Iwasiów

„Cenną i wartą podkreślenia cechą monografii Darskiej jest fakt, że badaczka nie boi się wyrażać własnych sądów. Nie chodzi mi o to, że autorka ma odwagę formułować poglądy, które nie są zbyt popularne, ale o fakt, iż Darska co jakiś czas podejmuje dyskusję z niektórymi koncepcjami feministycznymi, stawia pytania, formułuje wątpliwości. Sposób, w jaki to czyni, wskazuje na to, że posiada niemałą wiedzę w tej dziedzinie, a nade wszystko dowodzi, iż nie boi się myśleć samodzielnie (to wszakże jedno z „przykazań” feminizmu)”.
dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM