Bibliografia

Niniejsza publikacja została opracowana jako przewodnik towarzyszący programowi szkoleń dla trenerek i trenerów pn. Training of Trainers (tot) on Gender Training, organizowanych przez kenijską organizację femnet, przeznaczonych dla trenerów i trenerek w Ugandzie, Ghanie i Republice Południowej Afryki. femnet (The African Women’s Development and Communication Network) jest siecią organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet w Afryce. Sieć powstała w 1988 roku w celu wymiany doświadczeń, strategii i informacji pomiędzy kobiecymi organizacjami działającymi w różnych krajach Afryki, a także w celu wzmocnienia roli organizacji działających na rzecz kobiet, równości płci i praw człowieka w Afryce. Zawarte w publikacji treści programu przeznaczone są do pracy z działaczkami i działaczami organizacji i grup społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawiciel(k)ami rządów i organizacji międzynarodowych zaangażowanych we wdrażanie polityki gender mainstreaming i komunikowanie opinii publicznej jej założeń i osiągnięć. Celem Niezbędnika jest zapoznanie osób wspierających w uczeniu się organizacje, instytucje i grupy realizujące działania w ramach polityki rozwojowej z podstawowymi treściami przydatnymi w analizie, planowaniu i realizacji programów i projektów odpowiadających na potrzeby płci i włączających perspektywę gender w ramach pomocy rozwojowej. Osoby korzystające z książki mogą traktować ją także jako pomoc merytoryczną w obszarze horyzontalnej polityki równości płci – gender mainstreaming.
(fragment Wstępu)


SPIS TREŚCI
Moduł 1 Wprowadzenie
Moduł 2 Genderowe uwarunkowania rozwoju – podstawowe koncepcje
Moduł 3 Społeczna konstrukcja płci kulturowej (gender)
Moduł 4 Modele oraz narzędzia analizy uwzględniającej płeć kulturową (gender analysis)
Moduł 5 Gender mainstreaming w programach i projektach
Moduł 6 Praktyczne umiejętności trenerskie – podstawy
Moduł 7 Planowanie dalszych działań
Moduł 8 Ewaluacja szkolenia