Bibliografia

Działania na rzecz równości płci są określane jako obligatoryjne w rozporządzeniu ogólnym Europejskiego Funduszu Społecznego (2007-2013) i w przepisach rozporządzania Europejskiego Funduszu Społecznego. Gender mainstreaming jest narzędziem, które pozwala dopelnić tego obowiązku. Gender mainstreaming jest często określane jako "nałożenie równościowych okularów". Oznacza to, że poprzez politykę Europejskiego Funduszu Społecznego, biorącą pod uwagę realia dnia codziennego, zainteresowania i potrzeby kobiet i mężczyzn różnią się od siebie, w programy EFS w inny sposób oddziaływać na każda z płci. W 2006 utworzono Gender Mainstreaming Community of Practice (Społeczność Praktyków), której celem była wymiana doświadczeń, narzędzi i strategii by praktycznie wdrożyć zasadę gender mainstreaming w Programach Operacyjnych 2007-2013. Ten dokument został stworzony przez Gender Mainstreaming Community of Practice, w którym proponuje metodę 6 kroków jako skutecznego narzędzia wdrożenia zasady gender mainstreaming w programach EFS. Poniżej znajdą Państwo krótki opis każdego z kroków. Co więcej, niektórym z tych kroków przyporządkowane są okreslone narzędzia. Narzedzia te zostaly przetestowane i opisane w tej publikacji.

SPIS TERŚCI
Introduction: implementation of Gender Mainstreaming - the six steps method
Chapter 1
Step 1: Defi nition of Equality Goals
Step 1 / Tool 1: Gender Mainstreaming Manual
Step 1 / Tool 2: The 4R Method
Step 1 / Tool 3: Active work for gender equality

Chapter 2
Step 2: Analysis of barriers and obstructions
Step 2 / Tool 1: Gender Inequality

Chapter 3
Step 3: Development of options
Step 4: Analysis of options
Step 3 & 4 / Tool 1: Strategic and operative planning in order to guarantee equal opportunities
Step 3 & 4 / Tool 2: Gender Mainstreaming happens - in a city

Chapter 4
Step 5: Implementation
Step 5 / Tool 1: How to Incorporate Equal Opportunities into Project Selection Criteria
Step 5 / Tool 2: Gender Proofi ng Handbook
Step 5 / Tool 3: Indicator Report
Step 5 / Tool 4: Time Use Survey

Chapter 5
Step 6: Evaluation
Step 6 / Tool 1: Gender Mainstreaming and Gender Equality in the Evaluation of the ESF