Bibliografia
Okładla dla

Gender Mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?Redakcja Agnieszka Grzybek
Wydawca Fundacja im. Heinricha Boella,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-61340-08-9
Liczba stron156


Przesłanki Płeć

Pekińska Platforma działania wprowadziła pojęcie płci społeczno-kulturowej (gender) do polityki międzynarodowej. Dzięki temu w dokumencie międzynarodowym, przyjętym podczas konferencji, znalazł się zapis uznający, że role płciowe mają znaczenie w sferze społecznej, politycznej, ekonomicznej i kulturowej, choć różnie to wygląda w różnych społeczeństwach. Ze względu na przemiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach role płciowe ulegają nieustannym przeobrażeniom i zmianom. Dzięki gender mainstreaming, narzędziu umożliwiającemu włączanie perspektywy równości płci do głównego nurtu polityki, które wpisane zostało w pekińską Platformę działania prezentującą strategiczne podejście, instytucje państwowe, organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa mają uwzględniać w swoich działaniach relacje między płciami. Uwzględniająca perspektywę równości płci, całościowa reorganizacja instytucji i przedsiębiorstw, podważenie stereotypowych ról płciowych zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej oraz wezwanie do zmiany w sensie emancypacyjnym – oto najważniejsze cele strategiczne. Istotne jest również uchwycenie dynamiki między płciami. Analizowanie przyczyn nierówności między płciami i przeciwdziałanie im nie powinny być wyłącznie zadaniem kobiet, lecz również mężczyzn i całego społeczeństwa. W kwestii mechanizmów działania na rzecz awansu kobiet rządy i inne podmioty powinny popierać aktywną i widoczną politykę włączania perspektywy kulturowej tożsamości płci (gender) do zasadniczego nurtu (mainstreaming) wszystkich strategii i programów, tak by przed podjęciem decyzji była dokonywana analiza ich skutków odpowiednio dla kobiet i mężczyzn.
(Barbara Unmüßig, fragment Publikacji)
Publikacja w języku angielskim

SPIS TREŚCI
Agnieszka Grzybek, Agnieszka Rochon
Gender Mainstreaming. How to Use Its Potential Effectively?

Barbara Unmüßig
Gender Mainstreaming – Possibilities and Limits of a Radical Social Concept

Claudia Neusüß
The Strategy of Gender Mainstreaming in the EU and Germany – Two Steps Forward and One Back?

Martina Kampichler, Katerina Machovcova
Gender Mainstreaming in the Czech Republic: a Critical Perspective

Ewa Rutkowska
Gender Mainstreaming in Poland – A Case Study

Olga Pietruchová, Paula Jójárt
Gender Mainstreaming in Slovakia: Rather Down than Top

About the Authors
About the Heinrich Böll Foundation
Regional Office Warsaw