Bibliografia

Opieka, rozumiana jako instytucje i praca opiekuńcza i reprodukcyjna jest niezbędna, aby jednostka mogła przeżyć i się rozwijać. Bez tej pracy, którą w większości wykonują kobiety, społeczeństwo zniknęłoby w ciągu jednego pokolenia. Chociaż praca opiekuńcza zaspokaja szeroko rozumiane potrzeby społeczne i przyczynia się do dochodu narodowego, to nie jest traktowana jako aktywność ekonomiczna. Do polityki opieka wchodzi co najwyżej jako kwestia godzenia pracy zawodowej z zajmowaniem się dziećmi czy jako element domowej wojny płci o to, kto wykona prace domowe. W tej książce ujmujemy opiekę jako fundament, na którym nie tylko opiera się rodzina, ale także rynek, państwo i kultura.
Książka Gender i ekonomia opieki jest zbiorem tekstów z feministycznej krytyki społecznej, w tym z ekonomii, filozofii, socjologii, nauk politycznych podejmujących krytyczne analizy opieki i reprodukcji społecznej w kontekście neoliberalnej restrukturyzacji, reform ochrony zdrowia, migracji, i kryzysu finansowego. Autorki ugruntowują swoje analizy w doświadczeniach kobiet z Polski, Norwegii, Italii, Holandii, Chile, Argentyny, Brazylii, Azji Południowo-Wschodniej i z Kanady, oraz pokazują związki między tymi doświadczeniami a przemianami politycznymi w skali makro, w tym także jak ruch kobiet odpowiadał na reprywatyzację opieki. Szczególne miejsce w książce zajmują rozdziały dotyczące polskich pielęgniarek.
Rama ekonomii opieki jest przydatna nie tylko do krytycznej analizy. Feministyczna etyka opieki może być także punktem wyjścia do wyobrażenia sobie innego państwa, rynku i społeczeństwa, gdzie obowiązek wzajemnej opieki jest fundamentem, na którym opierają się relacje interpersonalne czy międzygatunkowe (ludzie - zwierzęta - przyroda) jak i stosunki i instytucje społeczne. Dyskusje takie jak w książce Gender i ekonomia opieki i na naszym portalu oferują alternatywny język i siatkę pojeciową, aby inaczej rozmawiać o tym jak polityka, w tym polityka gospodarcza wpływa na nasze życie i konstruować alternatywne ścieżki rozwoju.
(opis ze strony Think Tanku Feministycznego ww.ekologiasztuka.pl)


SPIS TREŚCI
Ewa Charkiewicz, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. Wprowadzenie – Kryzys opieki w Polsce i na świecie

Część I. Teoretyczne interpretacje opieki

Daniel Engster. Rozważania na temat teorii opieki: praktyka i obowiązek opieki. Tłum. Małgorzata Maciejewska i Marcin Marszałek.
Spike V. Peterson. Ekonomia reprodukcji, produkcji ekonomia wirtualna – ujęcie globalne. Tłum. Agata Czarnacka

Część II. Opieka i zdrowie

Lise W. Isaksen. Dynamika globalnego handlu opieką: pielęgniarki migrantki w Norwegii. Tłum. Julia Kubisa.
Ewa Charkiewicz. Gender i opieka w reformie systemu ochrony zdrowia w Polsce
Julia Kubisa. Reforma zdrowia i protesty pielęgniarek w Polsce
Christina Ewig. Feministki a neoliberalna reforma zdrowia w Chile. Tłum. Małgorzata Chmiel.

Część III
Opieka. globalizacja, restrukturyzacja i kryzys finansowy

Brigitte Young Kryzysy finansowe a społeczna reprodukcja: Azja, Argentyna i Brazylia. Tłum. Anna Zachorowska Mazurkiewicz.
Rachel Kurian. Globalizacja pracy domowej i usług opiekuńczych. Tłum. Monika Michowicz
Lise W. Isasken. Wędrujące pracownice opieki w Europie. Polsko – włoski przykład. Tłum. Julia Kubisa
Janine Brodie. Polityka na granicach: restrukturyzacja i kobiety w Kanadzie. Tłum. Ewa Charkiewicz i Agata Czarnacka.