Bibliografia
Okładla dla

Gender, film, mediaAutor/-ka Elżbieta H. Oleksy , Elżbieta Ostrowska
Wydawca Wydawnictwo Rabid,
Kraków, 2001
ISBN83-88668-05-6
Liczba stron284


Przesłanki Płeć

Filmowe obrazy kobiet i mężczyzn sa najczęściej symbolicznymi ikonami, które bezwiednie transplantujemy w tkankę realnej rzeczywistości, próbując bądź sprostać wymogom mitu "prawdziwej kobiecości" lub "prawdziwej męskości", bądź też je odrzucić. Ów kulturowy aspekt konstrukcji płci gender jest przedmiotem analiz i interpretacji w tekstach zamieszczonych w tym zbiorze. (...)
(od Wydawcy)